‘Energie-PIONEERS’ in de Port of Antwerp

‘Energie-PIONEERS’ in de Port of Antwerp

Antwerp Euroterminal (AET), een joint venture tussen de Grimaldi Group en Mexico Natie, is de grootste multipurpose terminal van Europa en één van de 24 terminals van de Grimaldi Group. AET is de Home terminal in West-Europa van verschillende lijnen van de groep met verbindingen naar Noord- en Zuid- Europa, West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

De multipurpose terminal te Verrebroek – gespecialiseerd in de behandeling van containers, project cargo, stukgoed en alle soorten voertuigen – bereidt al sinds jaren een energietransitie van haar bedrijfsvoering voor. Deze week zal de fysische installatie van de derde windmolen op de terreinen van AET afgerond worden en later dit jaar wordt gestart met de installatie van een zonnepanelenpark op het dak van de Multilevel parkeergarage, die momenteel in opbouw is en de grootste zal zijn in België. De zonnepanelen en windmolens zullen er voor zorgen dat er op dagelijkse basis, in ideale omstandigheden, een maximaal vermogen van 12,6 Megawatt aan groene energie kan worden opgewekt op de bedrijfsterreinen, waarvan 10,6 afkomstig van windenergie en 2 Megawatt aan zonne-energie. Het totaal geïnstalleerd vermogen van beide energiebronnen is 15,6 Megawatt.

Om meer van de opgewekte groene energie te kunnen gebruiken in haar operaties, ongeacht de aanwezigheid van wind en zon, ontwikkelde AET binnen het PIONEERS1 consortium een opslagstrategie die haar in staat zal stellen opwekking en verbruik van elkaar los te koppelen.

Aankomst eerste Powerpack voor duurzaam Energie Management

Op maandag 11 april 2022 zal de eerste Powerpack van Air Plus worden aangeleverd ​ op de terminal. Deze powerpack zal in 1 instantie ingezet worden in een testsetting om de elektrische wagens op te laden tijdens hun inspectie bij import. ​ Zo worden de auto’s volledig geladen met de groene energie van de windmolens. en wordt de geproduceerde ​ energie lokaal gebruikt. Tevens resulteert dit ook in een significante CO2 reductie in de “well to wheel” van de elektrische wagens.

In afwachting van de levering van de overige battery packs en afronding van de technische infrastructuur, zal een Energy Management System (EMS) van Envision in gebruik worden genomen, welke AET in staat stelt om een eerste ervaring op te doen met geoptimaliseerde afstemming van verbruik en opwekking van groene energie on site. Met de huidige test zal de samenwerking van AET, de Port of Antwerp en Envision de eerste samenwerking zijn binnen het PIONEERS-project dat aanvangt met de concrete implementatiefase.

De Powerpack, die geleverd wordt door Air Plus, heeft een opslagcapaciteit van 537 kWh, gelijk aan het dagelijkse energieverbruik van 58 gezinnen. In totaal zullen 4 Battery Packs worden gekoppeld met een totale opslagcapaciteit van 2,15 MWh.

De testfase geeft AET en Envision de mogelijkheid om het EMS verder te ontwikkelen, op kleine schaal te testen en meer meters en verbruikers aan te sluiten. Zodoende zal een volwaardig EMS na de zomerperiode klaar zijn om vanaf medio Q4 2022 de volledige energieopwekking, -verbruik en -opslag constant te monitoren, met als doel om maximaal gebruik te maken van de groene energie op de terminal.

Duurzaamheid en energieverbruik

Met de keuze voor een strategisch groen energiemanagement project trekt AET opnieuw de kaart van duurzaamheid. De opgewekte elektrische energie zal binnen het bedrijf ​ aangewend worden voor de elektriciteitsconsumptie van de operaties op de terminal en om elektrische voertuigen op te laden. Maar AET gaat ook verder. Samen met de Port of Antwerp lopen plannen voor een walstroomvoorziening op de terminal, waarbij schepen die de terminal aanlopen, zullen worden aangekoppeld op het elektriciteitsnet. In haar duurzame beleid volgt AET de strategische lijn van de Grimaldi Group, die tegelijkertijd met de nodige voorbereidingen bezig is om haar schepen uit te rusten met een walstroomaansluiting. Hiermee bevestigt de Grimaldi Group haar positie als frontrunner in de internationale scheepvaart in haar inspanningen om minder uitstoot te realiseren binnen de Antwerpse Haven.

Met haar focus op duurzaamheid sleepte AET recent nog een nominatie in de wacht voor de Antwerp Innovation Night, die Voka jaarlijks organiseert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Het bedrijf experimenteerde in het recente verleden nog met elektrische Heavy Duty vorkliften en terminal equipment op waterstof. Voorlopig blijkt het nog niet haalbaar om fossiele brandstoffen volledig te verbannen uit de havenoperaties, maar dit project zet weer nieuwe deuren open naar de toekomst.

Partners van dit project zijn AET, Envison, AirPlus, Grimaldi Group, PIONEERS Ports en Port of Antwerp.

Story image

Contactpersoon:

AET: Klaas Van Gasse ​ ​ k.vangasse@aet.be ​ ​ +32 496 69 14 14

Grimaldi: Paul Kyprianou ​ kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it +39 081 49 62 46


1PIONEERS is een internationaal consortium gecoördineerd door de Port of Antwerp, waarbinnen 46 partners samenwerken om de broeikasgasemissies in havens te verminderen. Deze samenwerking kadert binnen de Green Deal van Horizon 2020, een financieringsprogramma van de Europese Commissie voor wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Voor meer info, bezoek https://pioneers-ports.eu/

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen