Elf partners zetten zich in voor verdere ontwikkeling Grenspark Groot Saeftinghe

Elf partners zetten zich in voor verdere ontwikkeling Grenspark Groot Saeftinghe

1 juli 2021 - Op de grens van België en Nederland verrijst Grenspark Groot Saeftinghe. Samen met tien andere partners uit Vlaanderen en Nederland, heeft Port of Antwerp een samenwerkingsverband ondertekend om dit grensoverschrijdende project, gesteund door Europa via Interreg, een nieuwe impuls te geven. De partners verbinden zich hiermee om zich de komende vijf jaar in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het unieke grenspark.

De krachten bundelen

In 2016 zet het Interreg Project Grenspark Groot Saeftinghe een krachtige beweging in gang. De regio schaart zich enthousiast achter de plannen voor een uniek grenspark in het gebied waar landbouw, natuur en haven in harmonie samenkomen. Om deze beweging voort te zetten, hebben Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Beveren, gemeente Hulst, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland, De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurpunt Waasland VZW, Port of Antwerp en Maatschappij Linkerscheldeoever hun krachten gebundeld en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2021-2026. Deze overeenkomst verankert en verzilvert de al bereikte resultaten en zorgt voor een basis om de grensstreek een nog grotere, waardevolle impuls te geven.

Een uniek gebied

In het kader van dit grensoverschrijdende project werd de afgelopen zes jaar gewerkt aan getijdennatuur, waterveiligheid en een natuurbeheerplan en kreeg de unieke fauna en flora in het gebied een boost. Door de rust en de ruimte en de unieke combinatie van getijdennatuur, polderlandschappen en havenactiviteiten biedt het gebied een groot toeristisch en recreatief potentieel. Het is daarnaast een gebied waar grensparklandbouwers openstaan voor innovaties en experimenteren met teelten die voordelen opleveren voor de biodiversiteit, zoals kiekendiefvriendelijke teelten, die zonder gewasbescherming of kunstmest worden gekweekt. Andere voorbeelden van projecten zijn het plaatsen van afrasteringen rond de weidevogelgebieden, vleermuiskasten, het graven van rugstreeppadpoelen en het saneren van de Grote Geule.

Voor de komende vijf jaar werken de elf partners samen aan plannen, initiatieven en projecten die de grensregio nog steviger op de kaart zetten.

Toon Tessier, Port Area Development Manager Port of Antwerp: “Dit nieuwe samenwerkingsakkoord is een hefboom voor de verdere toekomst en ontwikkeling van dit unieke park. Port of Antwerp is hier, als community builder, nauw bij betrokken. Zo geven we, in het kader van natuurinclusieve landbouw, via het Landbouwinnovatiefonds innovatieve en duurzame landbouw een duwtje in de rug. We werken ook aan een dijken- en krekenplan om de biodiversiteit te versterken in combinatie met het respect voor erfgoedwaarden.”
Pieter Jan Meire, netwerkregisseur in het grenspark: “We doen het niet top-down, niet bottom-up maar dwars door het midden. Met een hart voor de streek en de omgeving. Binnen het grenspark wordt ruimte gemaakt voor initiatief en originele ideeën. ​ Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, de haven en stakeholders, stuk voor stuk slaan ze de handen in elkaar in het grenspark. De tijd is aangebroken om te laten zien wat deze bijzondere grensstreek in zijn mars heeft.“

Voor meer informatie: www.grenspark-groot-saeftinghe.eu.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen