Efficiënte scheepvaartbegeleiding dankzij Vessel Traffic Services

Efficiënte scheepvaartbegeleiding dankzij Vessel Traffic Services

Nieuwe dienst in de haven van Antwerpen

Maandag 1 maart start Port of Antwerp met een nieuw scheepvaartbegeleidingssysteem. De nieuwe dienst genaamd Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer in de haven. Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het verkeer toe en Port of Antwerp wil hier op een adequate manier mee omgaan. De nieuwe dienst zorgt voor een efficiëntere begeleiding van het scheepvaartverkeer. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven.

Vlot verkeer

VTS geeft informatie en advies over zowel scheepsnavigatie, als weersomstandigheden, calamiteiten en ​ andere mogelijke risico’s. De nieuwe VTS-operatoren en verkeersleiders staan in voor een veilige en efficiënte organisatie van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. Door de analyse en communicatie van deze informatie is vlottere doorstroom van zeeschepen en binnenschepen mogelijk.

Op linker- en rechteroever

De haven zal worden gemonitord door middel van drie sectoren. Rechteroever wordt onderverdeeld in 2 sectoren, sector Polder en sector Stad, linkeroever wordt sector Waasland. Deze sectoren hebben elk hun eigen VHF-kanaal om te communiceren met de verkeersdeelnemers. Met de opstart van het nieuwe scheepvaartbegeleidingssysteem zal het scheepvaartverkeer worden opgevolgd door een VTS-operator. De opstart van de dienst verloopt in verschillende fasen. Op 1 maart start VTS bij sector Waasland in de dokken op Linkeroever. De dienst is operationeel van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 16u00. Vanaf 3 april zal de dienst 24/7 functioneren. In het najaar start de ​ gefaseerde uitrol op Rechteroever, namelijk sector Polder en sector Stad.

Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen
Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen

Contact

De dienst is goed voor 33 jobs. 8 VTS-verkeersleiders en 25 VTS-operatoren gaan te werk in het VTS-center, dat haar thuisbasis krijgt in het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis.

Bij vragen kan je terecht bij het nieuwe VTS-team via het e-mailadres: [email protected].

Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: “Door de opstart van de Vessel Traffic Service zullen we in de toekomst beter kunnen inspelen op de steeds drukker wordende omstandigheden binnen onze haven. Heldere communicatie ​ leidt tot efficiëntere begeleiding, waardoor we veilig en vlot verkeer in de haven kunnen verzekeren.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen