Eerste walstroom voor zeeschepen arriveert in Antwerp Euroterminal

Eerste walstroom voor zeeschepen arriveert in Antwerp Euroterminal

Antwerp Euroterminal (AET) installeert de eerste walstroomaansluiting voor zeeschepen in België. Walstroom voorziet aangemeerde schepen in de haven op een milieuvriendelijke en stille manier van elektriciteit en speelt daarom een belangrijke rol in de vergroening van havens. De installatie zal in 2026 operationeel zijn en is de eerste in België voor zeeschepen, gebouwd volgens internationale ISO-normen.

Primeur voor België

Met walstroom kunnen aangemeerde schepen worden aangesloten op het lokale elektriciteitsnet via een 'stopcontact' op de kade. Dat vermindert de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, zwaveloxiden en zwevende deeltjes en draagt bij aan een betere lokale luchtkwaliteit en minder omgevingslawaai. ​ Aan de Antwerpse Euroterminal (AET) worden twee vaste walstroomaansluitingen geïnstalleerd voor car carriers en conroschepen. AET is de grootste multipurpose terminal van Europa en een van de 24 terminals van de Grimaldi Groep. Hoewel de Europese verplichting om containerschepen tegen 2030 van walstroom te voorzien niet geldt voor roro- en conroschepen, kiest AET er bewust voor om dit toch te doen. Dat maakt hen de eerste terminal in de Port of Antwerp-Bruges - en in België - die een "future proof" vaste walstroominstallatie voor zeeschepen levert, die verder gebouwd is dan de huidige EU-voorschriften en -richtlijnen.

HOPaS (High voltage Onshore Power As a Service), een technologie- en dienstenconsortium bestaande uit Techelec, Yuso en Whitewood, zal instaan voor de investering, installatie en exploitatie (www.hopas.eu). Port of Antwerp-Bruges treedt op als facilitator voor de uitrol van walstroom in de terminal.

Groene walstroom

De installatie voorziet in 2 walaansluitingen met een totale capaciteit van 5MW, voornamelijk voor de nieuwe roroschepen van Grimaldi. Met de opgedragen projecten is een investering gemoeid van 25 tot 30 miljoen euro, waarvoor het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie van 4 miljoen euro heeft toegekend. De installatie zal in 2026 operationeel zijn en is ontworpen voor toekomstige uitbreiding, zodat extra schepen kunnen worden aangesloten. De 100% groene stroom wordt in eerste instantie geproduceerd door windturbines die worden geïnstalleerd en geëxploiteerd door Wind aan de Stroom. De behoefte aan extra capaciteit zal worden gecompenseerd door zonnepanelen en extra windmolens. De geproduceerde groene energie wordt opgeslagen in een groot accusysteem om het gebruik van de opgewekte elektriciteit te optimaliseren.

Een groenere haven

Voor Port of Antwerp-Bruges vormt walstroom een belangrijk onderdeel van de vergroening van de haven. Er zijn al tal van aansluitpunten voor walstroom beschikbaar voor lichters en sleepboten, en in Zeebrugge zal vanaf 2026 walstroom beschikbaar zijn voor cruiseschepen. Port of Antwerp-Bruges engageert zich ook om tegen 2028 walstroom te voorzien voor de grootste containerschepen.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges:  'Walstroom is een zeer efficiënte maatregel om de uitstoot te verminderen en is essentieel voor onze duurzame ambities als wereldhaven. Deze eerste walstroominstallatie voor diepzeeschepen wordt geïnstalleerd in de Antwerpse Euroterminal en zal vanaf 2026 operationeel zijn. Dit project, dat mogelijk werd gemaakt door de genereuze steun van een subsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), is een mooi voorbeeld van hoe we als dé economische motor van Vlaanderen samen met de industrie pionieren, innoveren en werken aan de haven van de toekomst. ​ Het is ook een mooi voorbeeld van de rol van facilitator die we op ons nemen.'
Yves De Larivière, CEO van Antwerp Euroterminal: 'We hebben al stekkers voor onze e-bikes, auto's en binnenkort ook vrachtwagens. Onze schepen aansluiten is de volgende grote stap. Deze oplossing opent een deur naar een nieuwe dimensie in de milieuvriendelijke focus van AET en Grimaldi.'
Andrea D'Ambra, Grimaldi Groep: 'De Grimaldi Groep wordt algemeen erkend als een pionier in het koolstofvrij maken van de maritieme sector. We zijn dan ook zeer gefocust op het verminderen van de impact van de uitstoot van onze vloot, zowel tijdens het varen als in de haven. Het is geen geheim dat het project "Zero Emission in Port", dat in 2018 van start is gegaan, heeft geleid tot de installatie van grote batterijpakketten aan boord van sommige van onze schepen met als doel nul emissies, nul rook en nul lawaai te realiseren terwijl ze aan de kaai liggen, zelfs als er nog geen walverbinding beschikbaar is. Naast de 16 schepen in bedrijf en de 12 in aanbouw, die allemaal zijn uitgerust met batterijpakketten, hebben we nu al 9 schepen die geschikt zijn voor walstroom. Verder zullen 38 schepen (inclusief nieuwbouw) worden uitgerust met AMP (Alternative Marine Power) en klaar zijn voor aansluiting tegen 2026. We zijn dan ook enthousiast over dit nieuwe project dat van start gaat in AET, onze grootste terminal. Onze schepen kunnen groene energie gebruiken tijdens hun verblijf in de haven en onze groep kan vooruitgang blijven boeken in het koolstofvrij maken van haar activiteiten.'
Nicolas Broos, partner in het HOPaS-consortium: 'Groen is niet alleen de kleur van hoop, maar wordt ook geassocieerd met natuur, groei en vernieuwing.'

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen