Eerste trein rijdt over spoorbrug Antwerpse Kieldrechtsluis

Eerste trein rijdt over spoorbrug Antwerpse Kieldrechtsluis

Rechtstreekse spoorverbinding belangrijke tijdswinst voor goederenvervoer per spoor

Twee spoorbruggen verbinden voortaan de beide kanten van het Deurganckdok. Eén van de grootste containerdokken ter wereld. Nu deze bruggen operationeel zijn, betekent dit een tijdswinst voor het goederenvervoer per spoor in de haven van Antwerpen. Voordien moesten treinen omrijden met tijdverlies tot gevolg. Bijkomend voordeel: de spoorinfrastructuur vormt nu, in het drukste deel van de haven op de linker Scheldeoever, één grote lus waardoor er, in geval van incidenten of werken altijd een duurzaam alternatief is.

Tijdswinst

Deze week reed de eerste trein over de spoorbruggen van de Kieldrechtsluis. Vanaf nu staan de beide kanten van het Deurganckdok rechtstreeks met mekaar in verbinding. Goed nieuws voor de grote containerterminals die aan weerszijden van het dok actief zijn. Met de nieuwe bruggen moeten treinen op de linkeroever niet meer volledig rondrijden waardoor ze een tijdswinst boeken dat 1/3e sneller is tegenover de situatie van voordien. Toen moesten de treinen helemaal rondrijden langs spoorbundel Zuid.

Duurzaam alternatief

“Bijkomend voordeel is dat met de realisatie van deze bruggen de spoorinfrastructuur, op het drukste deel van Linkeroever, een volledige lus vormt. En dat is belangrijk omdat, vanaf nu, er altijd een alternatief is voor het treinverkeer in de haven. Bijvoorbeeld bij een mogelijk incident of in geval van werken waardoor een deel van de spoorinfrastructuur tijdelijk niet beschikbaar zou zijn”, aldus Nils van Vliet – CEO Railport

De spoorbruggen worden beheerd door Port of Antwerp en Maritieme Toegang. Infrabel is verantwoordelijk voor de spoorinfrastructuur. Het realiseren van deze bruggen was al langer een vraag van verschillende bedrijven die hun goederen per spoor wensen te vervoeren.

Meer treinen

Het Deurganckdok, op de linker Scheldeoever, staat rechtstreeks in verbinding met de Noordzee. Met jaarlijks bijna 8 miljoen TEU aan containers is dit dok één van de belangrijkste getijdendokken ter wereld. De twee grootste containerterminals, Antwerp Gateway en MPET, realiseren samen 3/4e van de totale containeroverslag in de hele haven. Door de twee spoorbruggen staan deze twee bedrijven nu rechtstreeks met mekaar in verbinding per spoor. De bruggen moeten helpen om een deel van de miljoenen containers die jaarlijks worden aan- en afgevoerd, van de weg af te halen. Meer containers per spoor betekent minder vrachtwagens op de weg. Een win-win situatie voor iedereen.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen