Eerste kandidaten voor NextGen District in haven van Antwerpen bekend

Eerste kandidaten voor NextGen District in haven van Antwerpen bekend

Start tweede ronde marktbevraging voor pioniers in circulariteit

Port of Antwerp lanceerde vorig jaar oktober de eerste ronde van een marktbevraging voor het NextGen District, de voormalige site van General Motors in het havengebied. Als resultaat van deze bevraging starten we gesprekken met de eerste kandidaat concessionarissen die aan de criteria voldoen om van het terrein van 88 ha een hotspot te maken voor circulaire economie. Op 10 juni 2021 start de tweede ronde van de bevraging. Deze tweede ronde heeft als doel om innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie aan te trekken die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Story image

Eerste kandidaten bekend

Het NextGen District in de haven van Antwerpen, de voormalige site van General Motors van 88 ha, wordt omgevormd tot een hotspot voor circulaire economie. Hier zullen ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en experimenten met hernieuwbare energie worden uitgevoerd. Port of Antwerp koos er bewust voor om deze grote zone vlakbij de grootste chemische cluster van Europa vrij te maken voor circulaire economie om op die manier bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Om nationale en internationale investeerders aan te trekken, werd in oktober 2020 een marktbevraging opgestart, waarvan de eerste ronde nu is afgerond. Als resultaat hiervan zijn gesprekken gestart met een aantal kandidaten, die voldoen aan de vooropgestelde criteria, met het oog op een concessieverlening.   ​

Gamechangers in circulaire economie

De kandidaten zijn allemaal pioniers op het gebied van circulariteit. We stellen alvast enkelen van hen voor:

  • Zo is Biondoil, voortrekker in ontwikkeling van 2e generatie biobrandstoffen en biochemicaliën, die op de NextGen site een raffinaderij wil plaatsen.
  • Laupat Industries converteert afval van afgedankte autobanden naar nieuwe ruwe materialen, zoals pyrolyse olie, staal en waterstof. Het CO2 vrij en energieneutraal project behaalt zo een materiaalvalorisatie van minimum 95%.
  • Ook Novali behoort tot de kanshebbers voor een spot op de site. Het bedrijf ontwikkelt en produceert de volgende generatie lithium batterijen voor de automobielindustrie en stationaire energieopslag.
  • Een andere kandidaat is Triple Helix’ Molecules as a Service(THX MaaS). Hun project, SurePUre, is een pilootfabriek voor de recyclage van polyurethaanschuim en PET schaaltjes, die omgezet worden in polyolen.

In de komende weken worden gesprekken gevoerd met alle kandidaten waarin de betrokken bedrijven hun case moeten verdiepen. Voor een definitieve beslissing zullen de projecten, naast haalbaarheid, ook worden beoordeeld op toekomstgerichtheid, innovatieve waarde, klimaatimpact en wendbaarheid.

Vervolg marktbevraging: nog ruimte voor vernieuwers in circulaire economie

Nu de eerste ronde van de marktbevraging afgerond is, lanceert Port of Antwerp op 10 juni de tweede ronde van deze bevraging via de website. Door met verschillende bevragingen te werken, krijgen zoveel mogelijk bedrijven, die actief zijn in de ‘nieuwe economie’ en die werken met de nieuwste en evolutieve technologieën, de kans om op verschillende momenten te kandideren. Bijkomende kandidaten wordt gevraagd om tegen 20 oktober 2021 hun projectvoorstellen in te dienen. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor de eerste ronde van de bevraging: innovatieve spelers die de circulaire economie een impuls willen geven. Het gaat specifiek om kandidaten met kernactiviteiten binnen de circulaire procesindustrie en binnen de maakindustrie met een focus op energietransitie. Na de zomer volgt ook een procedure voor NextGen Demo, gericht op partijen die ruimte zoeken voor een innovatieve pilootinstallatie.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Port of Antwerp wil en moet een voortrekkersrol opnemen in de energietransitie. De haven van Antwerpen herbergt de grootste chemische cluster in Europa. Die cluster willen we versterken, verankeren en ondersteunen in de transitie naar een koolstofneutrale en circulaire economie. Doel is dat NextGen District uitgroeit tot een hub voor innovatie en kruisbestuiving in circulaire economie, die zuurstof geeft aan de nieuwe generatie De projecten van de weerhouden kandidaten zijn een perfecte weerspiegeling van onze ambitie: innovatie, durf en circulariteit. ”
Havenschepen Annick De Ridder: “We beogen met het NextGen District honderden nieuwe jobs die verder zullen bijdragen aan de duurzame groei van onze haven. Deze proeftuin voor technologische en duurzame innovatie, waar pioniers de ruimte krijgen om te groeien, zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Bovendien is dit de ideale locatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster nog te versnellen. Op die manier zetten we verder in op de toegevoegde waarde van de toekomst en dus ook op onze welvaart.”

https://www.portofantwerp.com/nl/nextgendistrict

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen