Eerste fase van Certified Pick up: een belangrijke stap in de digitalisering van containertransport

Eerste fase van Certified Pick up: een belangrijke stap in de digitalisering van containertransport

Vanaf vandaag maken partijen die instaan voor ongeveer 60% van de containers die dagelijks worden gelost op de diepzee-terminals in de haven van Antwerpen gebruik van een nieuw dataplatform, Certified Pick up (CPu). Dit is een belangrijke stap in de digitale transitie van de containerafhandeling en -transport. De volgende stap volgt snel; de komende weken gaan ook de andere gebruikers gefaseerd over naar CPu. Tegen eind januari moet het platform volledig uitgerold zijn. 

In de Antwerpse haven worden dagelijks zo’n 2500 containers opgehaald bij diepzee-terminals. Bij het vrijgeven en ophalen van zo’n container zijn verschillende partijen betrokken, waaronder scheepsagenten, terminals, transportbedrijven (vrachtwagen, spoor, binnenvaart) en diensten zoals bijvoorbeeld douane. De recente lancering van Certified Pick up (CPu) markeert een cruciaal moment in de digitalisering van die logistieke keten, waar zeer nauw voor is samengewerkt met de havengemeenschap. Dit systeem draagt bij aan een veiliger, transparanter en efficiënter containerproces. ​

​Die nieuwe manier van werken vraagt een omschakeling bij enorm veel bedrijven. Daarom werd gekozen voor een gefaseerde uitrol. Zo wordt de druk bij gebruikers om te registreren gespreid en krijgen ze meer tijd om zich voor te bereiden. De eerste fase van die uitrol is nu een realiteit. 60% van alle geloste containers wordt sinds vandaag opgehaald via CPu. Het systeem werkt goed maar wordt in deze lanceringsfase continue gemonitord. De feedback van de gebruikers wordt onmiddellijk meegenomen. Zo werken we momenteel aan oplossingen om de performantie van het systeem nog verder te verhogen. 

De komende weken schakelen ook de andere gebruikers gefaseerd over op CPu. We ambiëren om tegen het einde van de maand 100% live te zijn. Gedurende die hele transitie blijven we in gesprek met de havengemeenschap. Om een soepele overgang te garanderen, vragen we aan alle betrokken partijen, waaronder maar niet beperkt tot rederijen, scheepsagenten, containerterminals, expediteurs en logistieke bedrijven, binnenvaart- en spoorwegexploitanten en vrachtwagenbedrijven, om zich te registreren en de pick-up rechten door te geven tot aan de transporteur. Ondertussen meldden bijna 3500 bedrijven zich aan op het platform, waarvan twee derde buitenlandse bedrijven, met een totaal van 16.000 unieke gebruikers. ​

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen