Eerste bedrijven bevestigd voor innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen

Eerste bedrijven bevestigd voor innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen

Power to Hydrogen en TripleW gaan baanbrekende technologieën testen in havenomgeving

Deze week hebben de eerste concessionarissen getekend voor NextGen Demo, de innovatiehub die deel uitmaakt van NextGen District in het hart van de Antwerpse haven. Power to Hydrogen en TripleW kiezen ervoor gebruik te maken van de havenomgeving om hun innovatieve projecten in energietransitie en circulariteit te testen. De demoprojecten van beide pioniers sluiten perfect aan bij de ambities van Port of Antwerp-Bruges en zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Innovatiehub binnen NextGen District

Port of Antwerp-Bruges heeft voor NextGen District een terrein met een totale oppervlakte van 88 ha vrijgemaakt met de ambitie om er een hotspot voor circulaire economie in te richten. NextGen Demo is een zone van ongeveer 2 ha binnen deze cluster in het hart van de Antwerpse industrie, waar demonstratoren (start- en scale- ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) nieuwe technologieën en circulaire demoprojecten die het labo ontgroeid zijn, op grotere schaal en in een industriële omgeving kunnen testen alvorens over te gaan tot commercialisering.

Gamechangers Power to Hydrogen en TripleW

NextGen Demo wil als innovatiehub de ideale katalysator zijn voor duurzame innovaties op vlak van grondstof- en energietransitie. De twee bedrijven die als eerste hebben getekend sluiten perfect aan bij deze ambitie.

Power to Hydrogen wil de transitie naar een groene waterstofeconomie versnellen door middel van AEM (anion exchange membrane) elektrolyse. Deze geavanceerde technologie is een potentiële oplossing om de kostprijs van groene waterstofproductie met behulp van hernieuwbare energie drastisch te reduceren. De technologie is nooit eerder op industriële schaal toegepast en het elektrolysesysteem voor het NextGen demoproject, dat in het vierde kwartaal van 2024 zal worden geïnstalleerd, is de grootste ter wereld. Het project wordt ook financieel ondersteund door wereldwijde nutsbedrijven, waaronder American Electric Power, EDP, E.ON en ESB als onderdeel van het Free Electrons innovatieprogramma voor nutsbedrijven.

TripleW, een buitenlandse investeerder die al langer actief is in België en met de opschaling van dit project opnieuw voor België kiest, heeft een industrieel proces ontwikkeld om melkzuur te produceren dat volledig is gemaakt van voedselafval. Het hoogwaardig melkzuur dient als grondstof voor biologisch afbreekbare kunststoffen en biochemicaliëen. TripleW wil de toepassing van deze innovatieve technologie uitbreiden naar een breder scala van voedselafvalstromen en eindproducten door met het project in NextGen Demo de schaalbaarheid en het aanpassingsvermogen ervan aan te tonen. Het project is gepland om van start te gaan in het vierde kwartaal van 2024. 

Synergieën

De aantrekkingskracht van NextGen District heeft ondertussen wereldwijde pioniers aangetrokken. Zo investeert Plug in een groene waterstoffabriek, gaan Bolder Industries, PureCycle en Triple Helix respectievelijk autobanden, polypropyleen en polyurethaanschuim en PET-schaaltjes recycleren en zet Ekopak zich in voor circulair watergebruik. Het industriële havennetwerk met wereldwijde topspelers en het ecosysteem zullen bijdragen aan synergieën tussen de spelers op NextGen Demo, NextGen District en de overige havenbedrijven.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “NextGen Demo is dé plaats bij uitstek waar nieuwe technologie zijn toegang vindt in het boeiende weefsel van de haven en de industrie. Demonstratoren krijgen hier de ruimte om te groeien en aan te sluiten bij een waardevol netwerk van collega-pioniers, partners en klanten. Deze twee eerste projecten passen volledig binnen onze ambitie om, naast een groene energie- en grondstoffenhub, ook een circulaire hub te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de innovatieve technologieën die beide bedrijven in onze havenomgeving gaan testen baanbrekers kunnen zijn.”
Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “NextGen Demo is de proeftuin voor technologische en duurzame innovatie en circulariteit voor onze haven. Op deze logistieke toplocatie zullen innovatieve bedrijven een essentiële bijdrage leveren aan de versterking, synergie en diversificatie ervan. TripleW en Power to Hydrogen zijn elk in hun eigen vakgebied pioniers. Ze brengen investeringen en innovatie met zich mee, en dat is goed nieuws voor onze haven en dus voor onze welvaart. Ik wil beide bedrijven bedanken voor het vertrouwen in NextGen Demo en kijk alvast uit naar de aankondiging van alle pioniers die hen zullen volgen.”
Paul Matter, CEO van Power to Hydrogen: “Waterstof is een belangrijk product voor de industriële cluster in de haven en voor de transitie naar klimaatneutraliteit. Met onze installatie in NextGen Demo willen we aantonen dat AEM-elektrolyse, die de kostprijs van groene waterstofproductie aanzienlijk reduceert, in staat is om duurzaam te werken in een havenomgeving. Dit project zal Port of Antwerp-Bruges blijven positioneren als leider in de ontwikkeling van een groen waterstofecosysteem voor Europa en de wereld.” 
Tal Shapira, CEO van TripleW:Ons demoproject introduceert een schaalbare, duurzame oplossing voor twee dringende problemen: voedselafval en plasticvervuiling. We hebben voor NextGen Demo gekozen omdat het een toonaangevend platform is voor innovatieve technologieën met een focus op duurzaamheid en circulaire economie. Het biedt een ideale locatie voor industrieleiders, potentiële partners en investeerders die geïnteresseerd zijn in baanbrekende milieuoplossingen.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen