Een van Europa's grootste publieke oplaadpunten voor elektrische zware voertuigen opent in het Antwerpse havengebied

Een van Europa's grootste publieke oplaadpunten voor elektrische zware voertuigen opent in het Antwerpse havengebied

Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, de TRATON GROUP en de Volvo Group, opent zijn grootste oplaadpunt tot nu toe in de haven van Antwerpen-Brugge. Door haar centrale ligging, uitgebreide verbindingen en uitstekende infrastructuur is de haven een belangrijk knooppunt in het internationale transportnetwerk.

Sterk engagement voor klimaatneutraliteit en duurzaamheid

Het laadstation op vrachtwagenparking Ketenis en dat op vrachtwagenparking Goordijk dragen bij tot de realisatie van de groene corridor tussen de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge. Deze corridor maakt deel uit van een bredere inspanning van de Haven van Antwerpen-Brugge om zichzelf te positioneren als een leider in duurzame havenactiviteiten wereldwijd. De haven heeft zich duidelijk geëngageerd om koolstofneutraal te worden tegen 2050 en produceert nu al aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare energie met zonnepanelen en windturbines voor de dagelijkse activiteiten.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges: "De nood aan laadinfrastructuur is een sleutelelement in de elektrificatie van het wegtransport. Volledig in lijn met onze voortrekkersrol in de transitie naar hernieuwbare energie, besloten we om actie te ondernemen en samen met Milence laadstations te voorzien in het Antwerpse havengebied. We hopen hiermee een inspiratiebron te zijn voor andere havens en logistieke zones."
Anja van Niersen, CEO van Milence: "Met deze strategische toevoeging aan het netwerk krijgt de toekomstige roadmap van Milence vorm. Gelegen in de Rijn-Alpencorridor, een van de drukste vrachtroutes in Europa, brengt dit de laadinfrastructuur waar deze het hardst nodig is om duurzaam transport van goederen over het hele continent mogelijk te maken."

Versnelde overstap naar elektrische vrachtwagens in heel Europa

De net geopende laadhub op vrachtwagenparking Ketenis heeft tien CCS-laders (Combined Charging System) die twintig laadpunten van stroom voorzien met een vermogen tot 400 kW per laadpunt. Het is de eerste hub in België voor Milence en de grootste in Europa. De opening van een tweede hub op vrachtwagenparking Goordijk, met vijf CCS-laders die laadpunten van stroom voorzien, is gepland voor later dit jaar. Een snelle overgang naar Megawatt Charging Systems (MCS) voor beide hubs is gepland zodra de technologie beschikbaar is.

Annick De Ridder, schepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Deze laadstations maken van beide vrachtwagenparkings in het Antwerpse havengebied een onmisbare schakel in elektrisch vrachtwagentransport. Samen met Milence nemen we een belangrijke drempel weg voor binnen- en buitenlandse transporteurs om over te schakelen op elektrische vrachtwagens. Wegtransport is en blijft belangrijk voor onze haven, voor de snelle en tijdige levering van specifieke producten en voor de 'last mile'. Onze haven is de economische motor van Vlaanderen. Hoe duurzamer - en in dit geval hoe elektrischer - deze motor draait, hoe beter!"

Veilig en handig opladen

Het nieuwe laadstation staat op een parking met voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs zodat ze tijdens het opladen comfortabel kunnen stoppen.

De parkeerplaats is omheind en beveiligd met toegangscontrole, verlicht en uitgerust met camerabewaking, Wi-Fi en sanitaire voorzieningen. Bovendien zijn er snacks en drankjes verkrijgbaar uit de automaten op het terrein.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen