Eén jaar na de fusie blikt Port of Antwerp-Bruges tevreden terug

Eén jaar na de fusie blikt Port of Antwerp-Bruges tevreden terug

Nieuwe projecten bevestigen de aantrekkingskracht van de eengemaakte haven en maken ook de toekomst uitdagend

Port of Antwerp-Bruges blaast op 22 april één kaarsje uit. De havens van Antwerpen en Zeebrugge besloten vorig jaar om onder één noemer verder te gaan en dat resulteerde in een boeiende synergie. Maar hoe uit zich dat en wat betekent de fusie nu, één jaar later?

Het samengaan van de havens van Antwerpen en Zeebrugge hertekende het West-Europese maritieme landschap vorig jaar grondig. De gloednieuwe, eengemaakte haven stak haar ambities niet onder stoelen of banken. “We willen een wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent”, zo klonk het. Nieuwe investeringen en projecten bevestigen de aantrekkingskracht van de eengemaakte haven – en dat ondanks de moeilijke geopolitieke context van vandaag.

De eenwording zorgde voor een belangrijke versnelling in de reeds aanwezige innovatie- en energieambities van beide havenbedrijven. Een schaalvergroting brengt immers een grotere politiek-economische slagkracht met zich mee. Zo profileert Port of Antwerp-Bruges zich vandaag als belangrijke speler in de import, lokale productie, verwerking en doorzet van groene waterstof en waterstofdragers (zoals ammoniak en methanol) naar het hinterland. Enkele concrete waterstofprojecten staan inmiddels klaar om uitgerold te worden.

Het afgelopen jaar ontpopte Port of Antwerp-Bruges zich steeds meer als cruciale schakel in de internationale logistieke keten. Vandaag komt bijvoorbeeld 15% van de totale aanvoer van LNG en aardgas naar Europa binnen via havenplatform Zeebrugge. Eén jaar eerder was dat zo’n 8%. Dat maakt Port of Antwerp-Bruges één van de belangrijkste toegangswegen voor gas naar het Europese achterland. Wat betreft energiebevoorrading en -transitie wil de fusiehaven ook in de toekomst haar pioniersrol blijven opnemen.

Het integratieproces om de verschillende digitale toepassingen naar één systeem om te vormen is volop aan de gang. Geografische data van platform Zeebrugge werden intussen geïntegreerd in de Digital Twin (een virtuele kopie van de haven) en ook de realtime data (vb. luchtkwaliteitssensoren) werden hieraan gekoppeld.

Containervolumes

Dat de havens elkaar kunnen aanvullen waar nodig, weerspiegelt zich onder andere in de verschuiving van de containervolumes van Antwerpen naar Zeebrugge. Omdat Antwerpen het afgelopen jaar op haar limiet zat wat betreft containercapaciteit, konden bedrijven uitwijken naar platform Zeebrugge voor hun containerbehandeling. De containervolumes kunnen nu dus gespreid worden over twee platformen – een win-win voor zowel Port of Antwerp-Bruges als de logistieke spelers.

Non-stop proces

Beide havenplatformen hebben gemeenschappelijke uitdagingen die ze nu samen aangaan. Neem bijvoorbeeld de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Port of Antwerp-Bruges lanceerde onlangs de jobsite www.havenjobs.com. Door vacatures op te nemen van zowel Antwerpse als Zeebrugse havenbedrijven bereikt de website een breed Vlaams publiek. Dat vergrote geografische bereik geeft de concurrentiepositie en aantrekkelijkheid van de havenbedrijven op de arbeidsmarkt een enorme boost.

Na één jaar is Port of Antwerp-Bruges nog volop in transitie en evalueert het haar processen en systemen non-stop. Een fusie is een langetermijnproject en brengt grote uitdagingen met zich mee – zowel op technisch en operationeel als op menselijk vlak. Port of Antwerp-Bruges kan zowel tevreden terugblikken als vooruitkijken. De havenplatformen – en dan vooral de mensen erachter – hebben de handen in elkaar geslagen, hebben het fusieverhaal mee vormgegeven en doen slagen.

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “De fusie is een win-win en een toegevoegde waarde voor zowel Zeebrugge als Antwerpen. Nu, een jaar na het effectieve samensmelten van beide havens, zien we dat heel duidelijk in de cijfers. Die toegevoegde waarde bleek overigens ook uit de gezamenlijke optredens in het buitenland, die door het havencliënteel erg werden gesmaakt, zoals de prinselijke missies in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Japan en het bezoek van de koning en koningin aan de haven van Duqm in Oman. Ik ben ervan overtuigd dat dit gevoel alleen maar zal versnellen en versterken in de toekomst. We hebben hier een haven waar we trots op mogen zijn, want we zijn de eerste wereldhaven die de ambitie heeft om economie, mens en klimaat met elkaar te verzoenen.”
Annick De Ridder, havenschepen van de stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze fusiehaven is een wereldhaven die zorgt voor duurzame groei en economische welvaart. Ze koestert grote ambities en wordt tegelijkertijd geconfronteerd met grote uitdagingen. Die uitdagingen zijn we in het ‘geboortejaar’ samen succesvol aangegaan met de nodige weerbaarheid en veerkracht. De fusie van de uiterst complementaire havenplatformen bewijst ondertussen haar toegevoegde waarde in de praktijk. Onze fusiehaven is dé economische motor van Vlaanderen. En die motor blijft draaien dankzij al het harde werk van alle medewerkers, zowel op het Antwerpse als Zeebrugse havenplatform.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Na één jaar zijn we niet alleen één haven. Vandaag, één jaar later, ervaar ik ook dagelijks op de werkvloer hoe we tot één hecht management en één hecht team zijn uitgegroeid. Dat we op die manier samen één haven vormen, die zich bovendien sterk houdt in geopolitiek en economisch uitdagende tijden en tijdens de energiecrisis, kan ook op heel wat internationale weerklank rekenen.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen