Duurzamer en efficiënter operationeel model voor Single Wagon Load in havengebied Antwerpen

Duurzamer en efficiënter operationeel model voor Single Wagon Load in havengebied Antwerpen

Resultaten van de bundelingsoefening door Railport bekend

Vanaf 1 januari 2024 wordt het treinverkeer in het havengebied Antwerpen anders georganiseerd. Voor Single Wagon Load komt er een nieuw operationeel model dat neutraal is en bruikbaar voor alle geïnteresseerde partijen. Om dit verkeer te bundelen startte Railport een tenderingsprocedure op en de winnaars daarvan zijn nu bekend. Dit is een eerste gevolg van de spoorvisie voor de haven en moet leiden tot een efficiënter en beter aanbod.

Het efficiënt organiseren van het zogenaamde first mile- en last mile-verkeer in het havengebied is een zeer moeilijke oefening. Om te beginnen wordt er een groei verwacht van het spoorverkeer. Daarnaast zijn er veel verschillende spoorwegmaatschappijen met elk een eigen operationeel model. Er is momenteel ook geen samenwerking tussen deze maatschappijen. Al dat spoorverkeer moet over een beperkte beschikbare spoorinfrastructuur met een aantal bottlenecks zoals de bruggen over de sluizen.

Er zijn veel en gefragmenteerde leveringen van treinwagons. Dit doet de kosten drastisch stijgen en heeft een negatieve impact op het milieu.

Aanzienlijke efficiëntiewinsten en duurzaamheidswinsten kunnen worden behaald door de leveringen en ophalingen van de wagons beter op elkaar af te stemmen en door de levering en ophaling binnen het havengebied te bundelen. Zo kunnen er langere treinen worden ingezet in plaats van veel korte treinen.

Nils van Vliet, CEO Railport: Hoewel het geen eenvoudige oefening was, zijn we enorm blij met het resultaat en de enorme steun en support van de industrie en vrachtbetalers.  Zonder hun steun was het niet gelukt.  Het project toont aan dat we samen effectief iets kunnen veranderen als we de krachten bundelen.  Het project stopt bovendien niet na de toekenning. Railport zal de kwaliteit blijven opvolgen,  area meetings organiseren om de efficiëntie te verhogen en de nodige initiatieven nemen om de reeds gestarte digitaliseringsoefening te versnellen.  We kijken hoopvol naar de toekomst.

Om dit te realiseren, heeft Railport de haven verdeeld in zones op basis van de geconsolideerde volumes en operationele optimalisatie. Op basis daarvan heeft Railport een tender voor de first en last mile in elke zone georganiseerd. Het kreeg hiervoor een mandaat van vrachtbetalers in deze zones.

Hiermee streeft Railport naar een toegankelijker first mile- en last mile-verkeer voor zowel spoorwegondernemingen als vrachtbetalers. Het model gaat versnippering tegen en verhoogt de transparantie over de eigen goederen.

Na evaluatie van de ontvangen offertes zijn de resultaten van de tendering bekend:

  • Area 1 – Kanaaldokken: Lineas
  • Area 2 – Buitenschoor: Lineas
  • Area 3 – Bevrijdingsdok: Railtraxx
  • Area 4 – Oorderen : DB Cargo
  • Area 5 – Old Port: individuele oplossing op maat van elke vrachtbetaler
  • Area 6 – Oosterweel: Lineas
  • Area 7 – Deep sea: Railtraxx
  • Area 8 – WLH: Railtraxx
  • Area 9 – Zwijndrecht: Railtraxx
Story image

De deelnemende vrachtbetalers kunnen nu voor de first en last mile een overeenkomst afsluiten met de gekozen spoorwegonderneming.

De gekozen spoorwegondernemingen bieden hun diensten op een neutrale wijze aan, aan alle geïnteresseerde partijen. Ook vrachtbetalers die hun volume (nog) niet in de tenderingsprocedure hadden ingebracht, kunnen nog instappen in het project en op die manier ook (dus) gebruik maken van de aangeboden diensten.

Deze regeling gaat in op 1 januari 2024.

Voor meer informatie:

 

Story image

Over Railport Antwerpen

NV Railport is een gezamenlijk initiatief van Port of Antwerp-Bruges, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia (de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences) en Alfaport Voka (het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland). Hoofdtaak van Railport is de coördinatie van verschillende spooractiviteiten in de haven om het spoorvervoer in de haven te verbeteren en te stimuleren. Railport vervult daartoe een brugfunctie tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen