Duurzaam ondernemen wordt bekroond in haven van Antwerpen en Zeebrugge

Duurzaam ondernemen wordt bekroond in haven van Antwerpen en Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges, MLSO, Alfaport Voka en Apzi-Voka lanceren Sustainable Port Award

In 2023 reiken Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever, Alfaport Voka en Apzi-Voka de Sustainable Port Award uit. Met die award bekronen we een duurzaam project in het havengebied.

De haven van Antwerpen en Zeebrugge is de economische motor van Vlaanderen. Die motor willen we duurzaam maken. Zo genieten ook de volgende generaties van de welvaart en vele jobs die de haven creëert. Daarom zetten we in op duurzame groei, waarbij mens, omgeving en klimaat centraal staan.

Om die ambitie kracht bij te zetten, reiken we om de twee jaar de Sustainable Port Award uit, vroeger bekend als de Sustainability Award. Drie bedrijven hebben de award al in hun prijzenkast staan. In 2023 komt daar een vierde winnend project bij.

Wie kan deelnemen?

Duurzaamheid gaat over meer dan enkel het klimaat. De VN definieerde 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Bij het uitreiken van de Sustainable Port Award focussen we op de volgende vijf doelen: “Goede gezondheid en welzijn”, “Waardig werk en economische groei”, “Industrie, innovatie en infrastructuur”, “Duurzame steden en gemeenschappen” en “Klimaatactie”.

Elk bedrijf in het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge met een duurzaam project dat inzet op één of meerdere van de bovenstaande vijf doelstellingen, maakt kans op de award. De inschrijvingen lopen tot en met 5 december 2022.

Meer informatie en inschrijven via www.oursustainableport.com/sustainable-port-award-2023 of sustainableportaward@portofantwerpbruges.com

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges:“Met de vierde, uitgebreide editie van wat vroeger de Sustainability Award was, tonen we nogmaals aan dat duurzaamheid in het hart van onze strategische toekomstvisie staat. Tegen 2050 willen we als eerste wereldhaven klimaatneutraal zijn. We zijn verheugd dat we ook in West-Vlaanderen op een enthousiaste partner kunnen rekenen die zich helemaal achter onze duurzame visie schaart, want de toekomst zal duurzaam zijn of zal niet zijn.”
Stefan Vanfraechem, directeur Alfaport Voka: “Bedrijven durven niet uit te pakken met hun mooie realisaties. Dankzij de award kunnen we de duurzame projecten in de havengemeenschap in de kijker zetten. Daarenboven kunnen koplopers best practices delen en andere ondernemingen inspireren. De award moet andere bedrijven blijven aanzetten om te investeren in duurzaam ondernemen, waarbij we streven naar een duurzame economische groei met respect voor het sociale luik en een minimale impact op het milieu.”
Peter Van De Putte, general manager Maatschappij Linkerscheldeoever: “Het is belangrijk om een positief verhaal te vertellen. Al te vaak gaat de aandacht alleen naar pakweg PFAS-vervuiling of file-ellende, terwijl wij net meewerken aan duurzame oplossingen. Met binnenvaart en spoorverbindingen geven we bijvoorbeeld een constructief antwoord op het mobiliteitsvraagstuk. We nemen al jaren het voortouw in duurzaamheid en innovatie, dat kon je de voorbije tien jaar in onze rapporten lezen. Met een award kan je concrete initiatieven in de kijker zetten.”
Marc Adriansens, Apzi-Voka: ‘‘Het klopt dat onze sector bekendstaat als een vervuilende. Een derde van de Europese CO2-uitstoot komt van de transportsector, maar de rederijen blijven niet bij de pakken zitten. We zitten in volle transitie naar lng, multifuel, batterijen, hybride schepen en een elektrische vloot. De Sustainable Port Award is een ideale gelegenheid om duurzame initiatieven naar voren te schuiven, in kaart te brengen en de beste te bekronen met een prijs. Als Vlaamse haven sluiten we mooi aan bij het Scandinavische toppeloton, en daarmee mogen we ook naar buiten treden.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen