Drones gaan helpen bij controles havengebied

Drones gaan helpen bij controles havengebied

Voortaan worden drones ingezet voor het ondersteunen van de handhaving en controle in het Antwerpse havengebied. Hiervoor slaan Port of Antwerp en de European Maritime Safety Agency (EMSA) de handen in elkaar.

Inzet drones voor handhaving

De haven van Antwerpen beslaat meer dan 120 km² en bevat gevoelige industriële infrastructuur. Het gebruik van drones kan een grote bijdrage leveren aan de algemene veiligheid in deze complexe omgeving. Drones stellen de havenautoriteiten immers in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren.

Daarom heeft Port of Antwerp, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, een overeenkomst met EMSA gesloten waarbij zij een drone met piloot ter beschikking stellen tot eind 2020. De dronepiloot zal Port Authority Officers vergezellen tijdens hun handhavingstaken, en hen een birds eye view bezorgen van de situatie ter plaatse. De beelden zijn ook vanop afstand toegankelijk, zodat ze indien nodig snel met hulpdiensten gedeeld kunnen worden. Privacy staat hier voorop: de beelden worden enkel gebruikt om toezicht te houden en worden niet opgeslagen.

De drone zal niet alleen ingezet worden tijdens reguliere controles, maar ook bij incidenten om snel een zicht op de situatie te krijgen. Het beeldmateriaal van olie-incidenten zal bovendien gebruikt worden door de Universiteit Antwerpen om algoritmes te trainen om in de toekomst automatisch olie-incidenten te detecteren.

Toenemende rol van drones

Volgens Port of Antwerp zal het inzetten van drones een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst. In het kader van de deelname van Port of Antwerp aan het SAFIR-project werden er ondertussen al uitgebreide testen uitgevoerd om de haalbaarheid van bemande en onbemande drones in de haven te onderzoeken. Het uiteindelijk doel van deze projecten is een netwerk van autonome drones die zo een ‘live feed’ kunnen voorzien van de verschillende havenactiviteiten, in het kader van een veilige, efficiënte en slimme haven.

Paul Wauters, Havenkapitein bij Port of Antwerp: “Deze samenwerking met EMSA laat ons toe om nieuwe technologieën in te zetten in onze handhaving, om zo sneller te kunnen reageren bij incidenten en een veiligere haven te kunnen creëren voor havengebruikers.”
Schepen voor haven Annick De Ridder: “We zetten alle zeilen bij voor een veilige haven en drones zullen daarvoor in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven. Innovatie is cruciaal om de duurzame groei van onze haven op de lange termijn te garanderen. Deze samenwerking bevestigt bovendien dat de haven de ideale omgeving is om innovatieve technologie te testen en verder te ontwikkelen.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen