Doorbraak in Port of Antwerp-Bruges: ontvangst van allergrootste containerschepen mogelijk dankzij 16 meter diepgang

Doorbraak in Port of Antwerp-Bruges: ontvangst van allergrootste containerschepen mogelijk dankzij 16 meter diepgang

Gedurende de afgelopen drie jaar is er intensief gewerkt om de haven van Antwerpen volledig klaar te stomen voor de ontvangst van containerschepen met een diepgang van 16 meter. Dit opent deuren voor Antwerpen om de eerste aanloophaven te zijn voor de allergrootste schepen. Het realiseren van deze mijlpaal omvatte zes nauwgezette testvaarten, waarvan de laatste plaatsvond op 10 november 2023 met een succesvolle doorgang van MSC Raya in het Deurganckdok. MSC Aurora is vandaag het eerste containerschip dat, onder het normale toelatingsbeleid en niet als proefvaart, met 16 meter diepgang opvaart naar Antwerpen ​

Voorheen was de diepgang beperkt tot 15,56 meter. De 16 meter diepgang betekent een cruciale stap voorwaarts. De nauwe samenwerking tussen rederij MSC Belgium, de loodsen en verkeersleiders van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Nederlandse loodsen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) en de Port of Antwerp-Bruges heeft dit indrukwekkende resultaat mogelijk gemaakt.

De reeks testen begon op 1 maart 2021 met de aanloop van MSC Regulus met een diepgang van 15,7 meter, ook MSC Rapallo had een succesvolle testvaart van 15,7m. Dit werd gevolgd door MSC Diletta op 9 juli 2022 met een diepgang van 15,9 meter en MSC Isabella. Op 2 oktober 2023 vestigde MSC Tessa met succes het diepterecord van 16 meter bij binnenkomst vanuit Portugal in het Deurganckdok.

Na de succesvolle afronding van de laatste test met MSC Raya zijn er diverse procedures doorlopen, en vanaf vandaag is de diepgang van 16 meter officieel in voege. De Antwerpse haven heeft nu de capaciteit om 's werelds grootste schepen te verwelkomen. Deze extra 5 decimeters kunnen +/- 1000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) winst opleveren. Het vergrote bereik van 16 meter is uitsluitend van toepassing op containerschepen die naar het Deurganckdok opvaren.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Voor onze wereldwijde economische positie is het essentieel dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen. Een diepgang van 16m maakt dat we ons nog sterker kunnen profileren op het Verre Oosten, waar de grootste schepen varen. Zo versterken we onze positie als eerste aanloophaven. Dat levert ons concurrentieel voordeel op én bestendigt onze positie als wereldhaven. Na de eerste proefvaart in oktober was het vandaag aan de MSC AURORA om de allereerste officiële ‘16m-vaart’ uit te voeren. Onze haven bereikt daarmee een nieuwe mijlpaal. Proficiat!” ​
Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium: "Het verheugt mij dat een diepgang van 16 meter is gerealiseerd in de haven van Antwerpen. Mijn oprechte dank gaat uit naar het loodswezen, Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) en de Port of Antwerp-Bruges voor hun toegewijde inspanningen om dit indrukwekkende resultaat te bereiken. De opvaart van MSC Aurora markeert een belangrijk moment en bevestigt Antwerpen als wereldhaven voor de grootste containerschepen. Deze prestatie weerspiegelt de toewijding van MSC en het streven naar voortdurende vooruitgang in Antwerpen."
MSC- Aurora - MPET - ©Malumax Photography
MSC- Aurora - MPET - ©Malumax Photography

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen