DeWaterbus op het Albertkanaal stopt op 31 december 2019

DeWaterbus op het Albertkanaal stopt op 31 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 vaart er geen waterbus meer op het Albertkanaal. Aan het einde van de proefperiode blijkt dat er te weinig passagiers DeWaterbus gebruiken. Ook het gratis varen tijdens de spitsuren bracht geen verandering. Het effect op de mobiliteit is te klein om de kosten van het voortzetten van de route te verantwoorden.

Port of Antwerp werkt al een aantal jaren aan een betere mobiliteit in en rond de haven. Voor het personenvervoer werd meer dan 2 jaar geleden een innovatieve mobiliteitsoplossing voorgesteld: DeWaterbus.

Schelde succes, Albertkanaal tegenvaller

DeWaterbus op de Schelde is een overdonderend succes, met dit jaar al meer dan 500.000 passagiers. Vlaanderen neemt de financiering vanaf 2020 over zodat de toekomst hiervan verzekerd is. 

DeWaterbus op het Albertkanaal, die in februari van dit jaar van start ging, is minder succesvol. Er zijn te weinig passagiers in de spitsuren zodat het effect op de mobiliteit zeer klein is. Daarnaast is er beperkt recreatief verkeer in de daluren. Tijdens de zomermaanden was er een stijging van het aantal passagiers, maar daarna vielen de cijfers zeer snel terug. 

Gezien de zeer grote nood aan mobiliteitsalternatieven in en rond Antwerpen werd beslist om ook met deze route van start te gaan als proefproject. De lagere snelheid op het Albertkanaal, waar bovendien ook minder nood is aan extra mogelijkheden om het water over te steken, bleek echter een groter struikelblok dan verwacht. 

Bij de voorziene evaluatie van de Albertkanaalroute kon alleen maar vastgesteld worden dat de middelen die in deze route geïnvesteerd worden niet meer te verantwoorden zijn in functie van de resultaten. De laatste waterbus op het Albertkanaal vaart op 31 december 2019. 

Port of Antwerp blijft, naast de fietsbus en DeWaterbus op de Schelde, werken aan innovatieve oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren

Alle info en dienstregelingen van DeWaterbus staan op dewaterbus.be

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen