De Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges houden het waterniveau in de dokken en het Albertkanaal op peil met een tijdelijke pompinstallatie

De Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges houden het waterniveau in de dokken en het Albertkanaal op peil met een tijdelijke pompinstallatie

Het Albertkanaal is een levensader voor ons land. Het is niet enkel een belangrijke scheepvaartroute van de haven van Antwerpen naar het achterland waarlangs ook heel wat bedrijven en industrie zijn gevestigd, het is ook de bron voor 40% van het drinkwater in Vlaanderen. Normaal gezien zorgt de Maas voor de toevoer van water in het Albertkanaal. Door de aanhoudende droogte in Vlaanderen, staat het waterpeil van de Maas op dit moment echter historisch laag. En dat zorgt er dan weer voor dat ook het Albertkanaal momenteel met lage waterstanden te kampen heeft. De Vlaamse Waterweg pakt dit probleem aan door zuinig om te springen met water en zo efficiënt mogelijk te werken, bijvoorbeeld door schepen gegroepeerd door de sluizen te laten varen. Momenteel is het echter zo droog, dat deze maatregelen niet volstaan. Daarom plaatste De Vlaamse Waterweg naast de vaste pompinstallaties aan de sluizencomplexen op het Albertkanaal in Olen, Ham, Hasselt en Diepenbeek extra mobiele pompen bij de sluizen van Wijnegem en Genk die water terugpompen naar het stroomopwaarts gelegen deel van het kanaal.

Aan het andere uiteinde van het Albertkanaal ligt de haven van Antwerpen. Die dokken zijn helaas geen onuitputtelijke bron van water waarmee de schaarste van het Albertkanaal kan opgevuld worden. Ook voor de haven van Antwerpen is het namelijk essentieel dat er voldoende water in de dokken en het Albertkanaal blijft stromen, zodat scheepvaart kan blijven functioneren en de industrie blijft draaien.

Daarom besloten De Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges om ook vier tijdelijke pompen te plaatsen aan de Berendrechtsluis, die indien nodig extra water van de Schelde naar de dokken overpompen. Samen kunnen die pompen 4 m³ Scheldewater per seconde in de dokken pompen. Omgerekend is dat ongeveer één Olympisch zwembad per 11 minuten.

Hoe gaat zo’n installatie in zijn werk? Onder normale omstandigheden vullen we het waterniveau in de dokken aan door water van de Schelde naar de dokken te laten stromen via de afvoerkanalen langs het sluizencomplex. Omdat er tijdens deze droogteperiode dokwater terug naar het Albertkanaal wordt gepompt, volstaat deze werkwijze niet meer en moeten er bijkomende oplossingen worden gezocht. Nadat Port of Antwerp-Bruges in het voorjaar van 2021 succesvolle tests uitvoerde met mobiele pompen, plaatste De Vlaamse Waterweg deze zomer een tijdelijke pompinstallatie aan de Berendrechtsluis. Begin deze week is deze installatie nu ook effectief in werking getreden. We verwachten dat deze installatie nog zeker tot eind september 2022 zal nodig zijn.

Zo nemen we concrete acties om de haven weerbaar te maken tegen de klimaatverandering. Want water is van levensbelang voor een haven.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen