De havens van Antwerpen en Cotonou gaan in zee met UNICEF

De havens van Antwerpen en Cotonou gaan in zee met UNICEF

Port of Antwerp, de haven van Cotonou en UNICEF zijn een nieuw partnerschap aangegaan voor de bevordering van veerkrachtige en duurzame nationale toeleveringsketens die positieve ecologische, sociale en economische gevolgen voor kinderen maximaal benutten.

Samenwerking met het oog op duurzame toeleveringsketens

In december 2020 heeft Port of Antwerp het Supply Chain & Transport Industry Charter van het World Economic Forum ondertekend ter ondersteuning van de vaccinverdeling door UNICEF en COVAX. Port of Antwerp kondigt nu trots een nieuwe samenwerking met UNICEF aan om duurzame toeleveringsketens te stimuleren. Binnen het partnerschap zal een white paper worden opgesteld om overheden en hun mondiale en lokale partners te ondersteunen bij de uitwerking van duurzaamheidsstrategieën op lange termijn en de toepassing ervan in hun nationale toeleveringsketens.

Steun van de haven van Cotonou

De haven van Cotonou is het economische hart van Benin en is van strategisch belang in de regio, want het is ook een van de belangrijkste toegangspoorten voor de deelregio. Sinds 2018 doen de havenautoriteiten van Cotonou een beroep op de expertise van Port of Antwerp om de haven om te vormen tot een moderne en toekomstgerichte haven. Om nieuwe concepten uit te testen en in het licht van deze bijzondere band tussen beide havens, heeft de haven van Cotonou ermee ingestemd om de samenwerking tussen UNICEF en Port of Antwerp te ondersteunen door expertise ter beschikking te stellen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: "Ik geloof sterk in het effect van collectieve actie en ik ben trots dat we zijn overeengekomen om UNICEF te steunen bij hun inspanningen om de gezondheid en het levensonderhoud van kinderen te verbeteren. Ik ben blij dat ook de haven van Cotonou dit project steunt. Door onze gemeenschappelijke ervaringen, netwerken en inzichten met UNICEF te delen, kunnen we een duurzame en tastbare invloed uitoefenen op het leven van talrijke kinderen en jongeren.”

Toeleveringsketens als hefbomen voor positieve verandering

Toeleveringsketens zijn nog steeds een van de belangrijkste hefbomen die ondernemingen in staat stellen om de wereld positief te beïnvloeden. Regeringen dragen ook verantwoordelijkheid om veerkrachtige nationale toeleveringsketens op te bouwen die positieve ecologische, sociale en economische gevolgen maximaal benutten. UNICEF helpt regeringen om de toeleveringsketens op alle niveaus te versterken en te zorgen voor een eerlijkere toegang tot essentiële goederen die kinderen nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen.

Etleva Kadilli, directeur van de afdeling Wereldwijde aankopen en logistieke activiteiten van UNICEF: "De COVID-19-pandemie heeft ongeziene verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens teweeggebracht, en uitdagingen blijven opduiken en zich verder ontwikkelen. Veerkrachtige toeleveringsketens die tegen dergelijke schokken bestand zijn, zijn cruciaal om kinderen en gezinnen over de hele wereld toegang te bieden tot essentiële voorzieningen. UNICEF is dankbaar voor deze samenwerking: het is dankzij partnerschappen als deze dat we onze respectievelijke expertise kunnen inzetten om de toeleveringsketens te versterken en een verschil te maken in het leven van kinderen."
Havenschepen Annick De Ridder: "De Antwerpse haven heeft in tal van landen in Afrika, waar de inspanningen van UNICEF het meest noodzakelijk zijn, aanzienlijke ervaring en belangrijke partnerschappen opgebouwd. We geloven sterk in economische samenwerking als stuwende kracht om mensen, bedrijven ngo's, VN-agentschappen en regeringen en ideeën samen te brengen. Daarom is deze samenwerking met UNICEF een perfecte match."
Joris Thys, CEO Port Autonome de Cotonou: “Deze samenwerking tussen de haven van Antwerpen, de haven van Cotonou en UNICEF is een geweldige kans om opnieuw onze betrokkenheid te tonen bij een positieve ecologische, sociale en economische impact voor kinderen. Het Havenbedrijf van Cotonou is er trots op om UNICEF te ondersteunen bij het uittekenen van de beste toeleveringsketen voor levensveranderende en levensreddende projecten in sub-Sahara Afrika.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen