De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren. 

De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren. 

The Belgian Hydrogen Council (BHC), NLHydrogen (NLH) en de Duitse Nationale Waterstofraad (Nationaler Wasserstoffrat, NWR) tekenden vanochtend, op de World Hydrogen Summit in Rotterdam, een Memorandum of Understanding (MOU), waarmee ze hun engagement voor gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de waterstofeconomie in de Noord-West-regio van Europa bekrachtigen.  

Het MOU bouwt voort op de lange geschiedenis van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen België, Nederland en Duitsland. Het wil een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen. 

Tot de belangrijkste doelstellingen van het MOU behoren het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties, het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën en het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare energie, in overeenstemming met het Europees beleid zoals RED II/III (Richtlijn Hernieuwbare Energie II/III). 

De drie partijen geloven dat deze samenwerking brede marktvoordelen zal opleveren door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling, evenals beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden. 

Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen, is enthousiast: “Nederland, België en Duitsland zijn historisch gezien de belangrijkste gebruikers van waterstof in Europa, en we staan voor vergelijkbare uitdagingen bij de productie en het gebruik van schone waterstof in verschillende sectoren. De krachten bundelen met andere verenigingen om deze uitdagingen aan te pakken komt de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de drie landen ten goede.” 

Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland zal prioriteit krijgen om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren. 

Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council verklaart: “De import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie is een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Dit strekt zich uit tot het harmoniseren van regelgeving en het implementeren van gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer. Op die manier kunnen we een robuust ecosysteem creëren en een invoerhub in Noordwest-Europa oprichten. Deze gezamenlijke inspanning zal niet alleen onze Belgische industrie ten goede komen, maar ook bijdragen tot de welvaart van de hele regio”. 

Het MOU beschrijft verschillende belangrijke activiteiten die in het kader van deze samenwerking moeten worden uitgevoerd, waaronder informatie-uitwisseling, gezamenlijke bijeenkomsten en workshops, samenwerking bij evenementen en gezamenlijke communicatie en promotie van de resultaten. 

“Het MOU markeert een nieuwe mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzame energietoekomst. We zullen onze expertise en middelen inzetten om vooruitgang te boeken bij de invoering en integratie van waterstoftechnologieën. Dit zal nieuwe kansen creëren, de technologische vooruitgang versnellen en de weg vrijmaken voor een waterstofaangedreven Europa,” voegde Katherina Reiche, voorzitster van de Duitse Nationaler Wasserstoffrat toe.  

De ondertekening van dit MOU betekent een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke inspanningen van de Belgische, Nederlandse en Duitse industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het maatschappelijk middenveld om innovatie te stimuleren en de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën in Europa te bevorderen.  Het is ook een sterk signaal aan de respectieve regeringen en het nieuwe Europees Parlement dat samenwerking tussen naburige lidstaten essentieel zal zijn om onze waterstofmarkt voor de toekomst te versterken. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Bert De Colvenaer 
​WaterstofNet/Belgische Waterstofraad 
bert.de.colvenaer@waterstofnet.eu 
​+32 (0)475 67 30 15 


​Over de Belgian Hydrogen Council (BHC)

De Belgian Hydrogen Council (BHC) is een toonaangevende organisatie die zich inzet voor de bevordering van waterstoftechnologieën en duurzaamheid in België en heel Europa. 

Over NLHydrogen (NLH)

NLHydrogen (NLH) is een vooraanstaand pleitbezorger voor de toepassing van waterstoftechnologie en de integratie van duurzame energie in Nederland, en werkt aan het stimuleren van innovatie en samenwerking binnen de sector. 

Over Nationaler Wasserstoffrat NWR)

Het doel van de Duitse Nationale Waterstofraad is het bijstaan en adviseren van de Duitse Staatssecretarissencommissie Waterstof bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Duitse Nationale Waterstofstrategie. 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen