Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen is deze namiddag opnieuw samengekomen. De haven is cruciaal is voor de bevoorrading van het land en van Europa. Dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers blijft de haven ook nu 100% operationeel. De taskforce benadrukt het belang van het snel testen van medewerkers in cruciale functies bij havenbedrijven en neemt initiatief om een gecoördineerde, havenbrede testaanpak uit te werken.

Vandaag vond opnieuw een vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. De deelnemers aan de taskforce vinden het, gezien de huidige, zorgwekkende evolutie van de covid-epidemie, belangrijk om de situatie nu goed te monitoren. Tijdens de taskforce werd er nogmaals benadrukt dat het operationeel houden van de haven een gezamenlijke prioriteit is om de bevoorrading van ons land op peil te houden. Een eenduidige en efficiënte teststrategie is hiervoor essentieel.

Testbeleid cruciaal voor de continuïteit

De Taskforce boog zich specifiek over het systematisch testen van medewerkers in functies die kritiek zijn voor de werking van en de veiligheid in bedrijven in de haven. Bedoeling is om doelgericht te testen in de eerste plaats om de veiligheid en gezondheid te garanderen, maar ook om medewerkers niet onnodig lang thuis in quarantaine te laten. Het betreft hier hoofdzakelijk medewerkers die hoog risico contact hebben gehad met personen die positief getest hebben.

De Taskforce neemt de nodige initiatieven om enerzijds te investeren in additionele testcapaciteit en anderzijds te komen tot een gecoördineerde, havenbrede aanpak die de continuïteit van de werking van de haven garandeert.

Aangezien deze problematiek ook de andere havens in ons land treft, is tevens beslist om de Taskforce Nautische Keten op korte termijn bij mekaar te roepen.

Oproep

De leden van de taskforce willen uitdrukkelijk hun steun uiten naar de zorgsector en roepen iedereen op om zich zowel op het werk als in de privésfeer aan de regels te houden. Dat is en blijft de beste manier om de zorgsector te ontlasten en deze crisis te bestrijden.

 Voor meer informatie kunnen havenmedewerkers, klanten en andere partijen terecht op de coronavirus webpagina en mailbox.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen