Coronavirus - Haven van Antwerpen blijft operationeel

Coronavirus - Haven van Antwerpen blijft operationeel

Op 12 maart kondigde de Belgische regering speciale maatregelen aan om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Tegelijkertijd heeft de premier belangrijke sectoren, waaronder de haven, gevraagd om hun activiteiten draaiende te houden. Port of Antwerp neemt haar verantwoordelijkheid en maakt er een prioriteit van om de haven volledig operationeel te houden.

Als grootste economische motor van het land is Port of Antwerp essentieel voor de bevoorrading van Vlaanderen en België. We doen er alles aan om de goede havenwerking te garanderen. Daarnaast werken we actief mee aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus en zijn er verschillende maatregelen van kracht:

  • We volgen permanent de adviezen van de WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op.
  • Er is een grens- en sectoroverschrijdende taskforce opgericht met verschillende partners om wekelijks de situatie te monitoren en extra maatregelen op te leggen indien nodig: Alfaport-Voka, ASV, Cepa, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse Waterweg, Douane, Rijkswaterstaat en het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit.
  • Zoals altijd moeten alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend.
  • Alle evenementen van Port of Antwerp die niet hoogstnoodzakelijk zijn, worden geannuleerd en bezoekers worden enkel toegelaten op de kritische werklocaties van de haven als dat absoluut noodzakelijk is.

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers in de haven van Antwerpen is een topprioriteit en we doen er alles aan om een ​​veilige werkomgeving te garanderen. Bovendien organiseren veel havenbedrijven zich zo, dat zoveel mogelijk medewerkers kunnen thuiswerken en worden fysieke vergaderingen beperkt tot het hoogstnoodzakelijke.

Economische impact op goederentransport

De grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus maakt de evaluatie van de economische impact op de haven van Antwerpen moeilijk. Aangezien de uitbraak niet tot China beperkt is gebleven, zal dit een invloed op de wereldeconomie hebben.

In de haven van Antwerpen zullen er de komende weken 15 containerschepen minder uit Azië aankomen omwille van de corona-uitbraak. Deze komen bovenop de naar jaarlijkse gewoonte geschrapte afvaarten omwille van het Chinees nieuwjaar. Dat komt overeen met 115.000 TEU minder containertrafiek (standaardmaat containers) van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Voor de inschatting van de impact op de goederenstromen uit de rest van de wereld, is het te vroeg.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen