Coronavirus - geen reden tot paniek

Coronavirus - geen reden tot paniek

Hoewel er inmiddels meerdere besmettingen met het Coronavirus, ook wel bekend als Covid-19, zijn in Europa, is er geen reden tot paniek. Tot op vandaag zijn er geen gevallen van het Covid-19 virus gemeld in de haven van Antwerpen.

De havenwerking komt dus momenteel zeker niet in het gedrang. Er worden dan ook, naast de standaard procedures, geen aanvullende maatregelen geadviseerd. Port of Antwerp volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op. Mocht er een verandering optreden in de situatie dan lees je dat hier.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend. Is er een vermoeden, dan kan het verplicht worden voor de kust te blijven en kan daar een dokter aan boord gaan. Het zal dan geen loods krijgen en niet opvaren naar de Antwerpse haven.

Lees meer informatie over het Covid-19 op de site van de FOD Volksgezondheid.

Economische impact op goederentransport

Als gevolg van het Coronavirus zijn er momenteel circa 20% minder afvaarten in China. Wereldwijd is de verwachting dat het zal leiden tot een vermindering van het containervervoer van 1% over heel 2020.

In de haven van Antwerpen wordt op basis van voorlopige prognoses geschat dat door de coronacrisis een maand trafiek op China verloren zal worden. Dat komt overeen met 115.000 containers, of 7% containertrafiek van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Vorig jaar groeiden de containervolumes van Antwerpen op China met 16% tot 1,39 miljoen 20 voetcontainers (TEU).

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen