Coronavirus - De haven van Antwerpen blijft open

Coronavirus - De haven van Antwerpen blijft open

Haven van Antwerpen verzekert continuïteit omdat het een cruciale rol vervult in de bevoorrading van ons land en van een groot deel van Europa.

In het kader van het ministerieel besluit met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, bevestigt Port of Antwerp dat de gehele haven van Antwerpen gedurende deze moeilijke periode operationeel blijft. De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land. De logistieke keten en bevoorrading van ons land worden zo veiliggesteld.

  • Logistieke ketens en bevoorrading van het land blijven gegarandeerd
  • Bedrijven in de haven blijven operationeel met ondersteuning van speciale taskforce
  • Telewerken maximaal toegelaten voor werknemers die daarvoor in aanmerking komen

De haven van Antwerpen is een cruciale spil in de bevoorrading van het land en een groot deel van Europa. Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, brandstoffen en andere materialen en grondstoffen die noodzakelijk zijn om andere essentiële bedrijven operationeel te houden, zullen ook de komende weken via onze haven vervoerd worden. Port of Antwerp benadrukt dat de havengemeenschap met de hulp van haar werknemers alles in het werk stelt om de logistieke keten te vrijwaren en zo de continuïteit van de bevoorrading van ons land en de rest van Europa te garanderen.

Om het correct functioneren van de haven te verzekeren werd er inmiddels ook een multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce aangesteld om te evalueren of bijkomende maatregelen nodig zijn en alle havenpartners daarvan op de hoogte te houden.

Voor alle werknemers in de haven die een job uitoefenen waarvoor zij zich niet noodzakelijk op het terrein moeten begeven, werd door de federale overheid beslist dat zij maximaal moeten telewerken. Voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leent, vragen wij dan ook om deze maatregel na te leven en zo veel mogelijk vanop afstand te werken.

Voor de werknemers die een job uitoefenen waarvoor zij zich wel op het terrein moeten begeven, worden bijkomende maatregelen genomen in het kader van de ‘social distancing’. In het bijzonder vragen wij, in de mate van het mogelijke, onze werknemers om een minimale afstand van 1,5 m te respecteren. Daarnaast hebben alle werknemers ook duidelijke instructies gekregen om een goede handhygiëne te respecteren en bij tekenen van ziekte thuis te blijven en een dokter te raadplegen.

Handelszaken en winkels in het havengebied blijven, net zoals in de rest van het land, tot nader order gesloten. Essentiële infrastructuur zoals tankstations blijven evenwel geopend. Leveranciers van brandstoffen blijven ook operationeel en zullen zoals gewoonlijk voor de bevoorrading van de tankstations zorgen. Logistieke ketens van en naar de haven blijven zo gegarandeerd.

Tot slot wenst Port of Antwerp alle werknemers in het havengebied op te roepen om alle genomen maatregelen te blijven respecteren. Dit zijn ongeziene omstandigheden die om ongeziene maatregelen vragen. Port of Antwerp wil alvast haar dank uitspreken aan alle mensen die de haven tijdens deze moeilijke periode draaiende houden. Samen helpen we ons land door deze crisis.

Voor meer informatie kan je terecht op www.portofantwerp.com/nl/coronavirus.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen