Cold Chain segment rondt tweede jaar op rij de kaap van 1 miljoen TEU

Cold Chain segment rondt tweede jaar op rij de kaap van 1 miljoen TEU

De groei binnen het cold chain segment van Port of Antwerp zet zich in 2021 door. Dit is opvallend, in een jaar waarin de wereldwijde logistieke keten voor ongeziene uitdagingen stond. ​ Wat brengt 2022? De Perishable Expertise Groep van Port of Antwerp biedt een antwoord op enkele prangende vragen.  

Het totaal aantal reefercontainers behandeld ​ in de haven van Antwerpen steeg in 2021 met 2,7%  ten opzichte van 2020. Voor het tweede jaar op rij ​ is de kaap van 1 miljoen TEU operationele reefercontainers gerond. De groei is vooral gedreven door een stijging van 6% in de exportvolumes. Zo’n ​ 60% van de behandelde containers in de haven van Antwerpen is bestemd voor de export. Het aandeel van de reefer containervolumes (in TEU) bedraagt 8,2% van de totale containertrafiek in de haven.

Havenschepen Annick De Ridder: “Voor het tweede jaar op rij rondde de Antwerpse haven de kaap van 1 miljoen TEU operationele reefercontainers. Bovendien steeg het totaal aantal behandelde reefercontainers in 2021 ten opzichte van 2020. Deze sector groeit en biedt dan ook heel wat boeiende jobmogelijkheden voor heel uiteenlopende profielen. Vandaar mijn warme omroep: kom de Antwerpse haven versterken met uw werk-kracht!"
Perishables Expertise Groep: “Onze eetgewoontes hebben een positief effect op de reefercijfers. Maaltijdboxen met verse producten geraken meer en meer in trek. Ook supermarkten bekijken hoe ze verse boodschappen aan huis kunnen leveren. Dit fenomeen is nu al populair in het Verenigd-Koninkrijk en zal naar verwachting ​ overwaaien naar België. Veel consumenten kiezen bewust voor een plantaardig dieet en zijn op zoek naar een uitgebreider assortiment aan fruit, groenten en vleesvervangers. En dat liefst het hele jaar door.”

Toekomst voor conventionele reeferschepen?

Wat opvalt in de jaarcijfers is de stijging van de conventionele reefervolumes. Het totaal conventioneel volume steeg met 6% ten opzichte van 2020. Voor de coronacrisis was er een enorme daling in het gebruik van conventionele reeferschepen, omdat het merendeel van de perishables in reefercontainers getransporteerd werden. Vanaf 2020 was het terug rendabel om reeferschepen in te zetten in de lijnvaart wegens de hoge tarieven in de containerlijnvaart. Is er nog een toekomst voor conventionele reeferschepen?

Perishables Expertise Groep: “De huidige vloot conventionele reeferschepen werd voor de gezondheidscrisis uit de markt geconcurreerd vanwege hun hoge bunkerkosten. Dit type schepen past echter prima binnen het huidige systeem van gekoelde opslag en cross-docking. Aangezien deze schepen snel geladen en gelost kunnen worden en de infrastructuur zich ertoe leent, zou een nieuwe en milieuvriendelijke generatie van conventionele reeferschepen in de toekomst opnieuw een rol van betekenis kunnen spelen.”

IMO 2023

De maritieme sector schaart zich achter de VN-doelstellingen rond duurzame ontwikkeling. In het kader van IMO 2023 treden volgend jaar maatregelen in werking om de uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart te verminderen. Deze richtlijn zullen samen met de stijgende energieprijzen een impact hebben op de globale cold chain. Bedrijven investeren volop in eigen hernieuwbare energiebronnen. Zal dit volstaan om een antwoord te bieden op het energievraagstuk?

Perishables Expertise Groep:  “Alleen hernieuwbare energie gebruiken is niet voldoende. De sector moet investeren om deze energie ook op te slagen. ​ Door restenergie op te slagen in een batterij kan je deze op inzetten op piekmomenten. ​ Je kan monitoren hoeveel wind – en zonne-energie er binnenkomen en dit vergelijken met hoeveel je bedrijf verbruikt. Zo kan je het energieverbruik optimaliseren. Het is een grote investering maar het verdient zich terug. Zowel financieel als ecologisch heeft dit een positieve impact.”

Kanteljaar

Begin 2022 kent de globale containertrafiek nog steeds een groot aantal uitdagingen. Nagenoeg alle magazijnen zitten vol, de lijndiensten varen nog niet op schema en de containers staan niet waar ze zouden moeten staan. Toch heerst er een voorzichtig optimisme. Door de hoge vaccinatiegraad in België (zo’n 77,8%) vallen er minder werknemers uit wegens ziekte. Dit zal een positief effect hebben op de congesties aan de terminals en het tekort aan truckers. Ook de administratieve achterstand zal geleidelijk verdwijnen. Is 2022 een kanteljaar voor de containersector?

Perishables Expertise Groep: “Een ding is zeker: alle schakels in de logistieke keten zullen moeten samenwerken om de problemen op te lossen. Uiteindelijk zullen de tarieven stabiliseren op een duurzaam niveau. De lage prijzen van vroeger zullen we niet meer terugzien. Maar dit is positief. Hogere tarieven zorgen ervoor dat er in de verschillende schakels van de logistieke keten meer discipline is bij het bestellen en het beheren van de capaciteit. Dit helpt om toekomstige problemen te vermijden. Al kunnen onvoorziene gebeurtenissen altijd een negatieve impact hebben op de containerlijnvaart. Denk bijvoorbeeld aan de huidige sancties tegen Rusland."
“Om in de toekomst minder nadeel te ondervinden van dergelijke verstoringen in de logistieke keten, zou je kunnen zoeken naar verladers dichter bij huis. Dit is in het geval van tropisch fruit natuurlijk niet evident. Een andere oplossing is om voor de import en export van goederen minder afhankelijk te zijn van één maritieme connectie of één gebied. Je kan bijvoorbeeld mango’s importeren uit zowel India als Mexico. Zo spreid je het risico en garandeer je de bevoorrading.”

De Perishables Expertise Groep bestaat uit professionals van Remant Cool Logistics, DP World, Foodcareplus, Hapag-Lloyd, Seafrigo, Luik Natie, PSA Cargo Solutions, IDP, Eurofruitports, MSC en Sea invest.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen