Certified Pick up uitgerold in Antwerpen: belangrijke stap in de digitalisering van de logistieke keten van containers

Certified Pick up uitgerold in Antwerpen: belangrijke stap in de digitalisering van de logistieke keten van containers

Op 19 februari liep de laatste fase van de uitrol van Certified Pick up (CPu) succesvol af voor containerterminals voor de sluizen. Deze digitalisering is een belangrijke mijlpaal voor het containertransport van en naar Antwerpen. Certified Pick up verhoogt niet alleen de veiligheid van binnenkomende containers. Als eerste centrale platform zorgt het ook voor een transparante logistieke keten. Momenteel lopen de voorbereidingen om terminals achter de sluizen in Antwerpen te laten overschakelen naar CPu.

Transparantie, veiligheid en efficiëntie centraal in Certified Pick up

Dagelijks halen vrachtwagenbestuurders zo’n 3.000 containers af in het Antwerpse havengebied. Dat proces verloopt vandaag via één centraal informatiesysteem. Certified Pick up is het eerste digitale platform dat veiligheid en transparante communicatie verbindt. Dankzij CPu, ontwikkeld door NxtPort, ontvangt elke schakel in de logistieke keten tijdig updates. Dat biedt voor alle betrokken partijen verschillende voordelen.

Kurt Van Loon, Project Manager Certified Pick up: "Certified Pick up is een ‘game changer’. Het platform biedt expediteurs de mogelijkheid om nauwkeuriger te plannen, doordat ze weten wanneer een container wordt gelost. Voor transportbedrijven levert CPu het voordeel dat ze direct op de hoogte zijn wanneer ze bijvoorbeeld een beschadigde container niet kunnen ophalen. Zo sturen ze hun vrachtwagen niet onnodig naar de haven en vermijden ze onnodige kosten. Daarnaast voorkomt het systeem claims dankzij de real-time informatie over de douanestatus. Dit transparante proces is uniek in de wereld.”

Veiligheid is een kernwaarde van CPu. Containers verlaten de haven in Antwerpen enkel via binnenschip, trein of vrachtwagen na vrijgave in Certified Pick up. Dit gebeurt op basis van identiteit in plaats van pincodes. Het platform traceert welke partijen betrokken zijn bij het afhandelen van de container. Zo voorkomt het systeem misbruik en verhoogt het de algemene veiligheid. Het douaneproces is ook volledig transparant in CPu. Een container kan de kaai pas verlaten als de douane groen licht geeft.

Willam Demoor, Chief Customer Relations Officer: "De digitale transformatie van onze haven is in volle gang. Met CPu hebben we een eerste stap gezet, en samen met de betrokken partijen bekijken we nu hoe we de gebruikersinterface kunnen verbeteren. En dit is slechts het begin van de digitale evolutie waarbij we samen met de havengemeenschap inzetten op logistieke efficiëntie en veiligheid, gebaseerd op het digitaliseringspact met 'The Way Forward'."
Eric Verlinden, Project Manager The Way Forward:"Met The Way Forward gaan we volop voor de ontwikkeling van collectieve digitale infrastructuur in onze haven. Alfaport Voka neemt daarbij als vertegenwoordiger van de private havengemeenschap een actieve rol op in samenwerking met NxtPort en Port of Antwerp-Bruges. De digitale platformen en applicaties die we zo ontwikkelen, dragen bij aan een efficiëntere en veiligere haven. CPu is een mooi eerste voorbeeld van hoe digitalisering de veiligheid van de containerbehandeling in de haven kan bevorderen. ​ Als tweede grote project werken we nu hard aan het Inbound Release Platform (IRP), een oplossing voor het nieuwe douanesysteem PN/TS dat de efficiëntie, veiligheid en transparantie voor alle inkomende goederenstromen in de haven verder zal verhogen."
Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Als havengemeenschap nemen we onze verantwoordelijkheid om het vrijgeven en ophalen van containers veiliger, transparanter en efficiënter te maken. Het nieuwe dataplatform Certified Pick up vervangt pincodes door een identiteitsverificatie. De douane geeft via de applicatie groen licht voor de vrijgave van een container. Het systeem optimaliseert administratieve procedures en geeft een duidelijk beeld van de status van de container op elk moment van het proces. Certified Pick up is de start van een digitale transitie die we in nauwe samenwerking met de havengemeenschap blijven voortzetten in de toekomst.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen