Certified Pick up in haven van Antwerpen gaat volgende fase in

Certified Pick up in haven van Antwerpen gaat volgende fase in

Ophalen containers op basis van identiteit in plaats van pincode

Het nieuwe digitale proces voor de vrijgave van containers in de haven van Antwerpen, genaamd Certified Pick up (CPu), gaat een volgende fase in. In plaats van het gebruik van pincodes zal vanaf juli het ophalen van een container gebeuren op basis van identiteit. Het proces, dat zorgt voor een veilige, transparante en efficiënte afhandeling, is van toepassing op alle importcontainers die gelost worden uit een zeeschip.

Registratie verplicht tegen 1 juni

Vanaf 1 juli gaat de tweede fase van het digitale Certified Pick up proces in. De terminals in de haven van Antwerpen schakelen vanaf dan geleidelijk over op een nieuwe manier van containerafhandeling, die is gebaseerd op identiteit in plaats van op pincodes. De MPET- en PSA-terminals zijn de eerste die het systeem gaan gebruiken waarbij identiteit wordt gecheckt aan de hand van een Alfapass en een vingerscan. Omdat alle rederijen daarvoor een vrijgaverecht aan hun klanten moeten toekennen, worden deze bedrijven verzocht om zich uiterlijk op 1 juni 2021 te registreren voor het CPu proces via de website van NxtPort.

Story image

Veiliger, transparanter en efficiënter

CPu is op 1 januari 2021 in werking getreden en zorgt ervoor dat het proces voor de vrijgave van containers veiliger, transparanter en efficiënter verloopt. CPu is namelijk een neutraal, centraal dataplatform waar alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces geconnecteerd zijn. In samenspraak met de havengemeenschap werd beslist dat de implementatie van CPu gefaseerd zou verlopen. In de eerste fase bracht CPu in de vorm van een reeks ’groene lichten’ transparantie over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. Voor meer informatie kan je terecht op www.portofantwerp.com/cpu of via de online trainingen die in mei en juni in Nederlands en Engels worden georganiseerd.

Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Deze volgende fase in het CPu proces is een belangrijke volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. Deze nieuwe werkwijze staat garant voor een snel en geïntegreerd vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten. Dat we dit in samenspraak met de verschillende partners in de havenketen hebben bereikt, bewijst nogmaals de kracht en veerkracht van de havengemeenschap in Antwerpen.”
Havenschepen Annick De Ridder: “In deze volgende fase schroeven we als havengemeenschap onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen internationale drugstrafiek verder op. Samen met de verschillende partners zetten we op deze manier onze schouders onder een verdere beveiliging van de logistieke keten en maken we de omslag naar een digitaal afhaalsysteem voor containers. Dat bemoeilijkt niet enkel de illegale uithaalpraktijken van de georganiseerde misdaad, maar moet ook voor de bedrijven leiden tot efficiëntiewinsten In de logistieke keten.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen