CCUS Shipping-project van Antwerps familiebedrijf VICTROL bekroond met Sustainable Port Award 2023

CCUS Shipping-project van Antwerps familiebedrijf VICTROL bekroond met Sustainable Port Award 2023

Victrol, een familiebedrijf gevestigd in het Antwerpse havengebied, is de winnaar van de Sustainable Port Award 2023. Dat werd vanavond bekend gemaakt. Finalisten International Car Operators, Boluda Towage en TotalEnergies grijpen met hun projecten net naast de prijs.

Port of Antwerp-Bruges is de economische motor van Vlaanderen. Die motor wil het duurzaam maken. Zo genieten ook de volgende generaties van de welvaart en vele jobs die de haven creëert. Daarom zet het in op duurzame groei, waarbij economie, klimaat en mens centraal staan. Om die ambitie kracht bij te zetten en de initiatieven van de vele havenbedrijven hierin in de kijker te zetten, reikt de haven om de twee jaar de Sustainable Port Award uit, vroeger bekend als de Sustainability Award.

Winnaar 2023

Victrol heeft de Sustainable Port Award 2023 op zak. De beslissing van de eindjury viel na een publieksvoting en een samenkomst van de jongerenjury. Na een korte beraadslaging werd unaniem voor het project CCUS Shipping: CO2 vervoeren gekozen. De beslissende factor voor beide jury’s was de mate van vernieuwing, samenwerking én de vooruitstrevende toekomstvisie die met het project gepaard gaat. Victrol vervoert olie, chemische producten en gas over water en transporteert en bunkert brandstoffen. De letters CCUS staan voor carbon capture, utilization & storage. Het bedrijf wil het afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 van industriële bedrijven vervoeren naar ​ opslagplaatsen in internationale zeehavens. Daarvoor ontwikkelt het nieuwe schepen om in te zetten op de binnenwateren. Vanuit bijvoorbeeld Port of Antwerp-Bruges gaat het vloeibare CO2 dan naar zeeschepen of internationale pijpleidingen om permanent te worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden. Op langere termijn zal het ook kunnen worden hergebruikt als circulaire bouwsteen voor chemische producten, zoals bijvoorbeeld bij de productie van methanol.

Miranda Maes, general manager Victrol: “Dankzij onze klantenrelaties met grote energiebedrijven weten we dat de markt vragende partij is voor deze nieuwe infrastructuur. Verschillende bedrijven hebben net hun subsidieaanvragen ingediend voor carbon capture-initiatieven. Daarvoor hebben ze infrastructuur nodig en die kunnen wij leveren. We hebben bij onze klanten de voorbije jaren een sterke naam opgebouwd met onze gerichte focus op veiligheid en kwaliteit. Zo bouwden we destijds het eerste binnenlandse lng-bunkerschip van Europa. Dat is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een speciaal CO2-binnenvaartschip past naadloos binnen onze verdere ambities, zeker om niet voor de hand liggende industriële locaties met elkaar te verbinden. Zo kunnen we het vloeibare CO2 snel, veilig en efficiënt transporteren via de binnenwateren, zoals dat gebeurt voor zowat alle conventionele goederen.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Victrol rolt een innovatief en ambitieus project uit waarbij een oplossing wordt geboden om op een efficiënte en veilige manier afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 te vervoeren tussen het industriële hinterland en de Belgische en West-Europese zeehavens. Dit project past volledig in de langetermijnvisie van Port of Antwerp-Bruges om samen de klimaatuitdaging aan te gaan en toont aan dat élk bedrijf in onze haven een voortrekkersrol kan opnemen op vlak van technologische innovatie. Met de Sustainable Port Award zetten we als Port of Antwerp-Bruges samen met Alfaport Voka, Apzi-Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever bijzonder graag dit knappe en waardevolle initiatief in de kijker.”
Dirk De fauw, burgemeester Stad Brugge en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Het CCUS Shipping-project van Victrol is van grote schaal, want helpt ook andere bedrijven om een duurzame omschakeling te maken om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat is samen pionieren naar een duurzame toekomst en daarmee is het project een inspiratie voor de volledige havengemeenschap, ook internationaal.”

Wedstrijd

De uitreiking van de Sustainable Port Award is een tweejaarlijks initiatief van Port of Antwerp-Bruges, Alfaport-Voka, Maatschappij Linkerscheldeoever en Apzi-Voka.

Victrol is het vierde bedrijf dat een Sustainable Port Award mag ontvangen. Drie bedrijven hebben de award (toen nog gekend als Sustainability Award) al in hun prijzenkast staan: BASF, CMB en Ecluse.

In totaal werden 20 duurzame projecten uit Zeebrugge en Antwerpen geselecteerd voor de wedstrijd.

Lees meer via www.oursustainableport.com

Vlaamse Havendag

De finalisten van de Sustainable Port Award laten je kennis maken met hun projecten op de Vlaamse Havendag op zondag 7 mei. Op elke centrale hub van Port of Antwerp-Bruges (Antwerpen Rechteroever, Linkeroever en Zeebrugge) is er een stand die je kan bezoeken en waar je vragen kan stellen aan de projectleiders.

Plan je bezoek via www.vlaamsehavendag.be

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen