Brexit biedt opportuniteiten voor handel tussen VK en Port of Antwerp

Brexit biedt opportuniteiten voor handel tussen VK en Port of Antwerp

Vandaag bezocht kersvers Brits ambassadeur Martin Shearman de haven van Antwerpen. Een eerste kennismaking met de troeven van de tweede grootste haven van Europa, waarbij Brexit hoog op de agenda stond. Hoewel de onzekerheid omtrent Brexit blijft duren, is één ding duidelijk: zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, onder welke vorm dan ook, zal er heel wat veranderen voor het goederenvervoer tussen beide regio’s. Port of Antwerp ziet daarbij opportuniteiten in een modal shift van ferry- naar containertransport via short sea verbinding.

Story image

Modal shift naar short sea

Goederen die Europa binnenkomen of verlaten via ferry-havens, krijgen post-Brexit te maken met meer controles en administratie. Brexit betekent daarbij meer controles van mensen, goederen en documenten. Wat dan weer resulteert in hogere kosten, congestie en langere transittijden.

Port of Antwerp anticipeert dat begeleide vrachtwagens daarbij deels vervangen zullen worden door onbegeleid containertransport per schip via ‘short sea’. ‘Short sea’ betekent zo veel als goederen, die aan boord worden gebracht met behulp van kranen, onbegeleid per schip transporteren waarbij geen volledige oceaan wordt gekruist. Port of Antwerp zet daarom volop in op een verdere uitbreiding van de maritieme verbindingen met het VK, om zo deel van de oplossing te zijn voor de gevolgen van de Brexit. Dat Antwerpen na de Brexit meer dan ooit dé gateway wil zijn tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk werd vandaag ook duidelijk gemaakt aan ambassadeur Shearman.

Goede vrienden en handelspartners blijven zelfs in moeilijke en onzekere tijden met elkaar praten’, stelde CEO van Port of Antwerp – Jacques Vandermeiren tijdens zijn ontmoeting met de ambassadeur.

VK belangrijke maritieme handelspartner

Met bijna 17 miljoen ton cargo was het Verenigd Koninkrijk in 2018 de tweede belangrijkste maritieme partner voor Port of Antwerp. De grootste goederencategorieën zijn chemicaliën, aardolieproducten en veel verkochte consumentengoederen zoals voeding, toiletartikelen en cosmetica. Verbonden met negen Britse en Ierse havens, zullen bestaande en nieuwe ‘short sea’ verbindingen tussen Antwerpen en de VK, in de aanloop naar en na 31 oktober 2019, allicht aan belang winnen.

Port of Antwerp klaar voor Brexit

Kort na het Britse Brexit referendum in 2016, heeft een Port of Antwerp taskforce van ‘Brexperts’ nauw samengewerkt met verschillende stakeholders om negatieve Brexit gevolgen voor de haven te minimaliseren. Een toegewijd team met  onder andere leden van de Belgische Douane, het Agentschap voor Voedselveiligheid en vertegenwoordigers van de havengemeenschap.

'Brexit creëert niet alleen uitdagingen maar ook opportuniteiten voor de handel tussen het VK & Ierland en het Europese vasteland. Met meer short sea oplossingen in de logistieke keten, kunnen we niet alleen de betrouwbaarheid verhogen. Ook de afhankelijkheid van vrachtwagens voor de 'last mile' vermindert, samen met de kosten en CO2 uitstoot’, aldus Justin Atkin – vertegenwoordiger voor Port of Antwerp in het VK en Ierland.

De Antwerpse logistieke dienstverleners hebben een stapje voor door hun ervaring met niet-Europees maritiem verkeer. Die expertise zorgt voor een vlotte afhandeling van de douane-administratie en snelle transittijden.

Ook de douane autoriteiten bereiden zich voor: ‘We namen intussen 386 full time werknemers in dienst om het hoofd te kunnen bieden aan de Brexit. Door 930.000 extra importverklaringen en 4,5 miljoen bijkomende exportverklaringen, is de uitdaging enorm’, stelt Kristian Vanderwaeren – Directeur-Generaal van de Belgische Douane & Accijnzen. 

Geen confituur na Brexit

‘Think Brexit will get your berries into a jam?’, een nieuwe ‘white paper’ van Port of Antwerp moet bedrijven wakker schudden om hun logistieke keten onder de loep te nemen. Vol praktische info om toekomstige onzekerheden of vertragingen te vermijden met ‘short sea’ verbindingen. Lees de volledige paper hier.

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen