Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde krijgt vorm: publieke brandweerzones en brandweerdiensten van bedrijven bundelen krachten

Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde krijgt vorm: publieke brandweerzones en brandweerdiensten van bedrijven bundelen krachten

Port of Antwerp-Bruges, Hulpverleningszone Waasland en Brandweer Zone Antwerpen gaan nauwer samenwerken met de brandweerdiensten van chemiebedrijven BASF, Evonik, Covestro, TotalEnergies en de Kerncentrale van Doel. In het Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde (BZS) delen de partners kennis en middelen. Doel is een betere preventie van, en voorbereiding op complexe industriële risico’s in het havengebied op beide oevers van de Schelde.

Overheden en private spelers verenigen zich

De intentie om intensiever en binnen vooraf opgestelde kaders te gaan samenwerken op het gebied van industriële brandweerzorg bestaat al langer. Onlangs zijn deze ambities bekrachtigd in een intentieovereenkomst, die door de acht stichtende leden is ondertekend.

Het Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde (BZS) bundelt de slagkracht bij grootschalige en gespecialiseerde industriële incidenten in het havengebied. Door verder te bouwen op elkaars kennis en gebruik te maken van elkaars voertuigen en materialen, kunnen de brandweerdiensten sneller en efficiënter optreden in het geval van een grote calamiteit.

Ann Wurman, Directeur essenscia Vlaanderen, sectorfederatie van de chemie en life sciences: “Veiligheid is de allereerste en allerhoogste prioriteit in de chemiesector. Dankzij dit unieke partnerschap tussen de brandweerdiensten van bedrijven en de publieke brandweerkorpsen zorgen we ervoor dat we nog beter voorbereid zijn op eventuele incidenten en de mogelijke risico’s maximaal kunnen beperken. Als chemiesector staan we mee aan de wieg van dit samenwerkingsverband omdat we op veiligheidsvlak geen toegevingen doen en ten volle onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen.”

Het uitgangspunt van de samenwerking is dat de partners elkaar met kennis en materiaal ondersteunen bij noodsituaties die de brandweercapaciteit van een individuele partner overstijgen. Alle deelnemende partners behouden hun eigen autonomie en er wordt geen afbreuk gedaan aan de eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid.

Daarnaast is de samenwerking ook gericht op het proactief samenbrengen van de organisaties, om afspraken te maken over preventie, om kennis te delen, om gezamenlijk te oefenen en om een goede samenwerking te verzekeren tijdens crisisbeheersing.

Bert Brugghemans, Zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen: "De Antwerpse haven is een wereldspeler in de chemische industrie. Door de verschillende openbare en private brandweerdiensten nauwer te laten samenwerken in dit gebied, zijn we bij mogelijke incidenten nog beter voorbereid en kunnen we de hulpverlening naar een hoger niveau tillen. Meer nog: we willen op deze manier samen de impact op het milieu, de economie én op de mens effectiever beperken bij eventuele incidenten. Dat is niet enkel gunstig voor de omgeving, maar ook voor de continuïteit van het havengebied."
Thierry Van Goethem, Zonecommandant van Hulpverleningszone Waasland: “Onze haven en de bedrijven die de haven vormen, zijn continu in beweging. De technologische innovaties volgen elkaar ongelooflijk snel op. Die gespecialiseerde kennis en knowhow zit bij de bedrijven. Het is daarom essentieel om de (brand)veiligheid in de haven samen met onze bedrijven aan te pakken. Op die manier kunnen we de kennis delen, de risico’s capteren en ons als netwerk voorbereiden. Dat vergt zowel op vlak van kennis als op vlak van materieel heel veel specialisatie. Hoe meer we dat als netwerk kunnen aanpakken, hoe kwalitatiever en betaalbaarder de hulpverleningszorg.”

Opportuniteiten

Het succes van dergelijke publiek-private samenwerkingen werd in het buitenland reeds bewezen. De evolutie naar een gezamenlijke organisatie biedt opportuniteiten, zoals een verbeterde efficiëntie, vergroting van de slagkracht, continuïteit in de dienstverlening en kostenbesparingen.

Ben Windey, Incident Management Officer, Port of Antwerp-Bruges: “We hebben eerst rond de tafel gezeten met de beroepsbrandweerdiensten van de bedrijven en de overheid. Een logische volgende stap is om de brug te bouwen naar de talrijke bedrijfsbrandweerdiensten die werken met deeltijds brandweerpersoneel. Daarnaast verwachten we ook interesse uit bedrijven die zelf slechts een beperkte eigen interventieploeg inzetten. Zij hebben er baat bij om terug te kunnen vallen op een netwerk wanneer de noodzaak zich voordoet.

In het voorjaar zet het Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde verdere concrete stappen. Hierbij worden momenteel gesprekken georganiseerd met andere bedrijven die in aanmerking komen om zich aan te sluiten bij het netwerk. Zo kan het BZS stevig verankerd worden.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen