Belgische partners lanceren digitaal douaneplatform - BE-GATE op Transport & Logistic München: e-commerce eenvoudiger

Belgische partners lanceren digitaal douaneplatform - BE-GATE op Transport & Logistic München: e-commerce eenvoudiger

Mijlpaal op de weg naar een digitaal Europa

Brussels Airport, Liege Airport, de havens van Zeebrugge en Antwerpen bundelen de krachten in München, om meer e-commerce spelers te overtuigen voor België te kiezen. Dé logistieke gateway naar Europa.

Als groot Europees knooppunt voor buitenlandse handel wil België de import en export van goederen aanzienlijk vereenvoudigen. Daarom werd het innovatieve BE-GATE-douaneplatform opgezet, met implementatie van versie 1.0 op 6 juni. Het portaal, dat speciaal is ontworpen voor de groeiende e-commercemarkt, dient om de efficiëntie van de douaneafhandeling voor de grensoverschrijdende goederenstroom te versnellen en te vergroten. BE-GATE werd ontwikkeld op initiatief van de Belgische Algemene Administratie van Douane en Accijnzen en is uniek in Europa. Het nieuwe platform wordt al ondersteund door vier belangrijke e-commerceknooppunten, de havens van Antwerpen en Zeebrugge en de luchthavens van Brussel en Luik.

Het gratis douaneportaal BE-GATE is bedoeld voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens en garandeert een snelle afhandeling van douanetoepassingen. Een groot aantal aankomstmeldingen kan gelijktijdig worden verzonden via een officieel door de douane goedgekeurd datafile. Voor zendingen van 22 euro of minder doet deze file ook dienst als een verklaring van vrijgave voor consumptie. Voor alle andere zendingen is een aanvullende aangifte vereist in de Belgische douanesoftware-oplossing PLDA (PaperLess Douanes et Accises/Paperless Customs & Excise).

Handelaars ontvangen ook automatisch informatie over de zendingen die werden geselecteerd voor douanecontrole. Alle andere zendingen worden onmiddellijk vrijgegeven. Bovendien biedt de softwareoplossing een aanbeveling voor de concrete vaststelling van de douanewaarde op basis van vastgestelde criteria, als de douanewaarde niet met een alternatieve methode kan worden bepaald.

Vereisten en gebruiksgebieden

BE-GATE kan worden gebruikt in het kader van douaneregelingen voor vrij verkeer, douane-opslag en rechtstreekse uitvoer. De voorwaarden zijn dat de ondernemer een maatschappelijke zetel in België heeft, alsook de status van douane-expediteur. Bovendien zijn een tussenopslagplaats of een locatie die is erkend als een douane-entrepot, de toestemming voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte en een allriskgarantie vereist.

Accijnsgoederen, goederen die onderworpen zijn aan licenties en goederen onderworpen aan speciale beperkingen en controlemaatregelen zijn uitgesloten van het gebruik van BE-GATE. Op het vlak van export kan het douaneplatform gebruikt worden voor zendingen met een waarde tot 1.000 euro en een gewicht van minder dan 1.000 kilogram. Anders is een aanvullende aangifte in PLDA vereist.

Waarom België?

De betrokken partners zetten België, in München, internationaal in de kijker als belangrijke toegangspoort tot de Europese consumentenmarkt. Grote zeehavens zoals Antwerpen of Zeebrugge en luchtvrachthubs zoals Brussel of Luik verbinden Europa met de hele wereld. Een uitgebreid wegen-, binnenvaart- en spoorwegnetwerk verbindt de Belgische zee en luchthavens met het achterland. De belangrijkste consumentenmarkten zijn binnen maximaal 24 uur bereikbaar. Omnichannelspelers vereisen een dergelijke geïntegreerde aanpak waarbij vrachtvervoer over zee, via de lucht en over het spoor gecombineerd kan worden, afhankelijk van de dringendheid en vereiste transittijd. Een groter aantal goederen kan dankzij de lancering van BE-GATE efficiënter vervoerd worden. Daarnaast zullen digitalisering en de modal shift, van truck naar spoor en binnenvaart, cruciaal zijn voor de duurzame groei van e-commerce, zonder extra impact op de weg.

“Als partners investeren we in platformen en procedures om dit netwerk te optimaliseren. Op die manier kunnen we tegemoetkomen aan de verwachtingen van de e-commercespelers op het vlak van geïntegreerde toegangspoorten. Bovendien zijn onze zee- en luchthavens centraal gelegen in Europa. De optimale locatie en connectiviteit maken van België een unieke hotspot voor omnichannellogistiek", aldus Werner Rens, Hoofd van de Marketingafdeling, Belgische Douane & Accijnzen.

Bovendien kunnen bedrijven dankzij de beschikbare ruimte en bestaande knowhow genieten van de hubfunctie van deze Belgische logistieke locaties en hier hun magazijnen en distributiecentra onderbrengen. Grote last-mile-spelers binnen de e-commerce, zoals het Chinese logistieke bedrijf Cainiao Smart Logistics Network Limited, dat deel uitmaakt van de Alibaba Group, of 4PX gebruiken België als een belangrijk kruispunt naar Europa. Daarnaast hebben bekende bedrijven zoals Decathlon, LEGO en Nespresso hier grote distributiecentra.

Ervaringen en achtergronden

Werner Rens, Hoofd van de Marketingafdeling, Belgische Douane en Accijnzen: "Met BE-GATE hebben we een efficiënte en effectieve e-commercetool ontwikkeld die vertragingen in de leveringsketen vanwege een gebrek aan transparantie en communicatie voorkomt. Een win-win-oplossing die ons werk als douaneautoriteit ook vergemakkelijkt."
Luc Arnouts, Directeur Internationale Netwerken, Havenbedrijf Antwerpen: "Digitalisering maakt deel uit van het DNA van de op één na grootste haven van Europa. We verwachten dat BE-GATE de douaneafhandeling aanzienlijk zal vereenvoudigen en zo Antwerpen nog aantrekkelijker zal maken als locatie voor e-commerceverkeer. Volgende week hosten wij een seminarie over e-commerce speciaal op maat voor Chinese spelers, waarmee we hen willen laten kennismaken met de logistieke troeven van ons land."
Joachim Coens, CEO, Haven van Zeebrugge: "De haven van Zeebrugge kan een ambitieuze, prominente rol spelen in e-commerce met de investering van de Lingang-groep in de Maritieme Logistieke Zone in Zeebrugge”.
Steven Verhasselt, Vice President Commercial, Liege Airport: " Liege Airport startte ongeveer 20 jaar geleden als full cargo luchthavenpionier met de facilitatie van TNT’s wereldwijde luchthub. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot Europa’s 7de grootste cargoluchthaven, verbonden via lucht en spoor met 12 Chinese steden. Onze expreszending expertise is volledig uitgerold om grote e-commerce stromen te faciliteren. We verwachten dat BE-GATE deze stromen verder zal optimaliseren bij Liege Airport.” ​
Steven Polmans, Director Cargo & Logistics, Brussels Airport: "Brussels Airport biedt een wereldwijd netwerk voor het vervoer van passagiers, expreszendingen en integraal vrachtverkeer. Met onze voortdurende uitbreiding en nieuwe magazijnen in aanbouw zijn we klaar voor de groeiende e-commerceactiviteiten. Dankzij BE-GATE worden we een nog aantrekkelijker toegangspunt voor e-commerce dankzij de facilitering en transparantie ervan."

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen