Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Europese aanbesteding gestart

Port of Antwerp, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port Netherlands, Drechtsteden en de Vlaamse Waterweg willen komen tot één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart en riviercruise. Dat is bevorderlijk voor het gebruikersgemak en stimuleert het gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet. Uit naam van al die zogenoemde ‘Walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese aanbesteding gestart die moet leiden tot een leverancier voor deze dienstverlening.

De aanbesteding past in het beleid van de ‘Walstroompartijen’ om de havengebieden in Nederland en België in balans te ontwikkelen. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Gezamenlijk proberen overheden en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in plaats van over de weg. Ook het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda. Daarom is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van walstroom voor verschillende schepen en locaties. Dankzij walstroom  is het voor de schippers mogelijk om zonder uitstoot (via een generator of hoofdmotor) maximaal van hun voorzieningen aan boord gebruik te kunnen maken.

De gezamenlijke doelstellingen hebben geleid tot een gezamenlijke aanpak waarbij het aanbod van walstroom zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk wordt gefaciliteerd. Het gaat daarbij primair om beheer en onderhoud van walstroomkasten (landzijde) en dienstverlening voor storingen aan scheepszijde en de dienstverlening voor de levering en facturatie van de elektriciteit via walstroomkasten. De binnenvaart opereert in een internationale context. Het is dus wenselijk deze standaardisatie voor het gebruik van walstroom over de landsgrenzen heen te bewerkstellingen.

De mogelijkheid bestaat dat ook andere walstroom aanbiedende partijen aansluiten bij deze nieuwe overeenkomst.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen