Belgische en Houston partners ondertekenen Memorandum of Understanding over samenwerking inzake energietransitie

Belgische en Houston partners ondertekenen Memorandum of Understanding over samenwerking inzake energietransitie

Z.E. Alexander De Croo, Eerste Minister van België, was getuige van de ondertekening van een Memorandum of Understanding on Energy Transition Cooperation tussen drie Belgische en drie in Houston gevestigde partners om de trans-Atlantische samenwerking rond de groene transitie een boost te geven. Het Center for Houston’s Future, Waterstofnet, Port Houston, Port of Antwerp-Bruges, Exmar en de Blue Sky Maritime Coalition kwamen overeen om een win-win partnerschap te onderzoeken rond een import-export coalitie voor hernieuwbare en koolstofarme moleculen, een groene scheepvaartcorridor en de uitwisseling van best practices, kennis en onderzoek.

Het veranderende regelgevingslandschap en de ambitieuze klimaatdoelstellingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan vormen de achtergrond voor een ambitieuze samenwerking. De Greater Houston Area herbergt enkele van de grootste energieproducenten ter wereld en de toenemende productie van hernieuwbare en koolstofarme energie biedt perspectieven voor toekomstige export. België is een strategisch energiecentrum in het hart van Europa, ook voor de invoer en doorvoer van hernieuwbare en koolstofarme moleculen, met Port of Antwerp-Bruges als cruciale toegangspoort met uitgebreide opslagcapaciteit en connectiviteit met de Europese markten en een enorme afname. Houston en Antwerpen zijn de grootste petrochemische clusters ter wereld, veel Belgische en Amerikaanse bedrijven zijn aanwezig aan beide zijden en de jarenlange commerciële maritieme verbinding tussen beide havens is een ruggengraat voor samenwerking.

Blue Sky Maritime Coalition brengt meer dan 120 lidorganisaties samen, waaronder de leiding van de groene scheepvaartcorridor van het American Bureau of Shipping (ABS), om samen met de andere partners te werken aan het koolstofvrij maken van de scheepvaart en het transport van schone energiebrandstoffen. ​

De ondertekening van dit Memoradum of Understaning is een eerste stap in het consolideren van een dergelijk partnerschap tussen cruciale belanghebbenden uit landen die strategische bondgenoten zijn. Andere belanghebbenden aan beide zijden zijn welkom en worden aangemoedigd om mee te doen als de partners gaan werken aan een routekaart voor de implementatie.

"Voortbouwend op onze recente handelsmissie naar Duitsland en Polen, waarin we de ontwikkeling van een trans-Atlantische alliantie voor schone waterstof onderzochten, was het Center for Houston's Future verheugd om premier De Croo te verwelkomen toen hij deelnam aan een rondetafelgesprek over schone energie dat werd georganiseerd door het Greater Houston Partnership", aldus Brett Perlman, CEO van het Center. "De discussie legde de nadruk op mogelijkheden voor samenwerking, terwijl het MOU een kader schept voor een diepgaander engagement met onze collega's in België."
Wim Dillen, International Development Manager bij Port of Antwerp-Bruges kijkt erg uit naar deze samenwerking: "Dit partnerschap vormt niet alleen een brug tussen continenten, maar voedt ook de vergroening van de 2 belangrijkste chemische clusters ter wereld. We banen de weg voor een nieuw tijdperk van energiesynergie en onderstrepen het belang van internationale samenwerking bij het vormgeven van een veerkrachtige en duurzame toekomst voor de komende generaties."
Rich Byrnes, Chief Infrastructure Officer van Port Houston en lid van de Blue Sky Board, voegde hieraan toe: "We zijn blij dat we dit MOU hebben ondertekend en kijken ernaar uit om met alle partners samen te werken aan de ontwikkeling van deze vitale groene scheepvaartcorridor. Dit partnerschap is een geweldige kans om onze gezamenlijke doelen van decarbonisatie in de maritieme sector, milieuduurzaamheid en de ontwikkeling van handel in schone energie te bevorderen."
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen