Belgisch-Duitse energietop in Port of Antwerp-Bruges

Belgisch-Duitse energietop in Port of Antwerp-Bruges

Sleutelrol voor de haven

Vandaag vond in Zeebrugge de Belgisch-Duitse energietop plaats. Deze past binnen de samenwerking tussen België en Duitsland om hun energieonafhankelijkheid te versterken. Beide landen ondertekenden hiervoor een overeenkomst om hun samenwerking te intensiveren, onder meer door de oprichting van een Energy Contact Group. De strategie en projecten van Port of Antwerp-Bruges over o.a. waterstof, circulariteit en CO2 opvang maken van de haven een essentiële speler in de ambitie van beide landen om klimaatneutraal te worden.

Samenwerking versnellen

Eerste Minister Alexander De Croo ontving vandaag Duits Bondskanselier Olaf Scholz in Zeebrugge voor de Belgisch-Duitse energietop. Ook Minister van Energie Tinne Van der Straeten en Patrick Graichen, Duits Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatactie, waren bij de gesprekken in het ABC-gebouw van Port of Antwerp-Bruges aanwezig.

Beide landen ondertekenden een overeenkomst om de energiesamenwerking te versnellen op vlak van elektrificatie, LNG, waterstof en koolstofcaptatie om zo hun energieonafhankelijkheid te versterken. Dat zullen ze doen door middel van o.a. een Energy Contact Group. Deze groep bestaat uit politieke en industriële stakeholders en zal jaarlijks samenkomen om de verschillende energie topics op te volgen. De samenwerking tussen België en Duitsland is belangrijk voor de toekomst van de industrie in beide landen en om vlot de omslag te maken naar een klimaatneutrale economie.

Sleutelrol voor Port of Antwerp-Bruges

De haven van Antwerpen en Zeebrugge ligt in het midden van verschillende belangrijke industriële clusters en op een energiekruispunt in het hart van Europa. Samen met de strategische ligging van de havens, de sterke verbindingen met omliggende landen, de aanwezigheid van belangrijke chemie- en energiespelers en de reeds bestaande infrastructuur heeft ons land daarom alle troeven in handen om de groene energiepoort van Europa te worden.

Als wereldhaven ziet Port of Antwerp-Bruges voor zichzelf een sleutelrol weggelegd in de import, lokale productie, verwerking en doorzet van groene waterstof en derivaten naar het hinterland. Zeebrugge is reeds een van de belangrijkste toegangspunten voor LNG en aardgas: 15 procent van het Europese gas komt daar aan. Daarnaast werkt Port of Antwerp-Bruges actief aan de afvang en opslag van CO₂. Zo is er de ambitie om met Antwerp@C, een consortium met Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys en Total, de helft van de CO₂ emissies in de haven op te vangen tegen 2030.

Belangrijke regio Duitsland

Samen met de Duitse industrie, chemie en overheden, werkt Port of Antwerp-Bruges al een tijdje aan de uitbreiding van de capaciteit en infrastructuur tussen beide landen om zo nieuwe energiestromen op te zetten. Zo is de haven al een belangrijke leverancier van LNG en aardgas voor Duitsland en liggen er concrete plannen klaar om via diverse transportmodi zoals pijpleiding, spoor en binnenvaart waterstof en waterstofdragers te transporteren naar Duitsland. In de andere richting kan afgevangen CO₂ uit de Duitse industrie, via de haven getransporteerd worden om bewaard te worden in lege gasvelden in de Noordzee.

Duits Bondskanselier Olaf Scholz  en Eerste minister van Alexander De Croo
Duits Bondskanselier Olaf Scholz ​ en Eerste minister van Alexander De Croo
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: "15% van de toevoer van LNG en aardgas naar Europa loopt vandaag via de haven van Zeebrugge, en dat maakt van onze haven één van de belangrijkste toegangswegen voor gas naar Duitsland en het Europese achterland. In de haven van Antwerpen zijn er dan weer tal van vooraanstaande Duitse chemische bedrijven gevestigd, die ook nauw verbonden zijn met de Duitse industrie. Vandaag werkt Port of Antwerp-Bruges concrete plannen uit om duurzame waterstof en waterstofdragers naar Duitsland te transporteren en ons zo verder te ontpoppen tot groene energie & feedstock hub van de toekomst. Om deze omslag waar te maken, is er nog meer Belgisch-Duitse samenwerking nodig op vlak van o.a. import, infrastructuur, transport en afname van deze groene energiestromen. Dat is wat er vandaag op de agenda staat van de ontmoeting tussen Duitse en Belgische regeringsleiders en belangrijke energiespelers uit beide landen."
Eerste Minister Alexander De Croo: “Deze allereerste Belgisch-Duitse Energietop is van groot belang voor het versterken van onze energieonafhankelijkheid, het versnellen van de overgang naar hernieuwbare energie en het verzekeren van de toekomst van onze industrie. Het Belgisch-Duitse overleg levert meteen al mooie resultaten op. Zo maken we werk van het koppelen van onze CO2- en waterstofnetwerken. We verdubbelen ook de gasdoorvoercapaciteit naar Duitsland en starten de studie voor de bouw van een tweede elektriciteitskabel die België en Duitsland met mekaar moet verbinden.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "De Duitse industrie, chemie en verschillende overheden zijn bijzonder belangrijke partners voor de Port of Antwerp-Bruges. Samen werken we aan de uitbreiding van capaciteit en infrastructuur om onderlinge nieuwe energiestromen op te zetten. Deze overeenkomst – die de onderlinge samenwerking intensifieert en versnelt - past dan ook perfect in onze ambitie om als ‘green port’ dé energiepoort naar Europa te worden."
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair: zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas. Door samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens versterkt. We zijn dan ook verheugd dat er vandaag een belangrijke overeenkomst is ondertekend met de Duitse energietop.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen