Baanbrekend groene warmte project met zonnespiegels in de haven van Antwerpen

Baanbrekend groene warmte project met zonnespiegels in de haven van Antwerpen

Energietransitie in haven van Antwerpen krijgt verder vorm: energiebedrijf Azteq installeert pilootproject voor groene warmte bij logistiek bedrijf Adpo in Beveren

Vandaag werd in de haven van Antwerpen het allereerste zonnespiegelpark in de Europese procesindustrie ingehuldigd. Deze baanbrekende warmtetechnologie genereert groene warmte op basis van geconcentreerd zonlicht, die gebruikt kan worden door industriële bedrijven. De installatie, die bij Adpo werd geïnstalleerd door het Genkse energiebedrijf Azteq, maakt deel uit van een proefproject dat wordt medegefinancierd door de Vlaamse overheid.

Revolutionaire technologie ​

Industriële bedrijven halen vandaag de dag de warmte voor hun processen uit de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Concentrated Solar Thermal energy (CST) is een innovatieve technologie waarbij zonlicht via parabolische spiegels, ook zonneparabolen genaamd, wordt geconcentreerd en rechtstreeks wordt omgezet in warmte. Hierdoor kan de temperatuur oplopen tot 400°C, waardoor deze hoogwaardige warmte kan worden gebruikt in industriële processen. De technologie produceert drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een zonnepaneleninstallatie. Bovendien kan die warmte worden opgeslagen in geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts bruikbaar is. ​ De technologie is een ​ volledig groen alternatief voor de industriële warmtebehoefte en kan daardoor een significante bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot.

Eerste zonnespiegelpark in haven van Antwerpen

Het Genkse energiebedrijf Azteq heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de installatie van een zonnespiegelpark met 1100m² parabolen op de site van het logistieke bedrijf Adpo (Antwerp Distribution and Products Operations) in Beveren. ​ Adpo gebruikte tot nu toe gas voor de productie van stoom die wordt ingezet voor het reinigen en opwarmen van tanks en containers. Daarvoor zijn temperaturen van meer dan 140°C nodig, hetgeen perfect binnen de mogelijkheden ligt van de CST technologie. Het zonnespiegelpark, dat ​ jaarlijks 500 MWh gasverbruik zal vervangen, is geplaatst boven de parking van het bedrijf, boven een spoorlijn en onder een hoogspanningslijn, en vormt dus ook een mooi voorbeeld van dubbel gebruik van terreinen. ​ De zonnespiegels van elk 5m lang zijn in lijnen van 120 opgesteld en bewegen met de zon mee om het invallend zonlicht op collectorbuizen te concentreren. De installatie is het eerste industriële CST project in Europa.


Filip De Dijcker, Managing Director van Adpo: “Investeren in de transitie naar duurzame en hernieuwbare energie zit in ons DNA. We zijn met dit project niet aan ons proefstuk toe. Zo produceren we al 700 MWh elektriciteit per jaar door middel van zonnepanelen en 5 jaar geleden werd op onze terminal het eerste LNG/CNG gas station gebouwd. ​ We leveren ook onze bijdrage aan de modal shift: door middel van een nieuwe containerkaai voeren we 10.000 containers per jaar via het water aan in plaats van via de weg en we hebben aanzienlijk geïnvesteerd in een spooraansluiting en een directe pijpleidingverbinding met twee van onze klanten.”

Proefproject met steun van Vlaamse overheid

De installatie in de haven van Antwerpen maakt deel uit van een project waarbij in Vlaanderen drie proefinstallaties met zonnespiegels worden opgesteld. In totaal zullen drie installaties in Beveren, Oostende en Genk tussen de 1.260 en 1.390 MWh groene warmte per jaar produceren. De drie proefprojecten kosten in totaal 1,425 miljoen euro, waarvan 819.000 euro door de Vlaamse Regering wordt gefinancierd.

Koen Vermout, CEO van Azteq: “Met deze technologie denken we een significant deel van de industriële energiebehoefte te decarboniseren tegen 2030. Dit project in de haven is een van de pilootprojecten die we kunnen realiseren dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. We willen vooral de haalbaarheid van deze technologie aantonen en de technologie hier verankeren. Naast Vlaanderen, staan ook projecten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Spanje op stapel. Het ‘vergroenen’ van de industriële warmtebehoefte leidt niet enkel tot een wezenlijke vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook tot technologische ontwikkeling en jobcreatie in een toekomstgerichte circulaire economie.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als Port of Antwerp spelen wij een voortrekkersrol in de energietransitie. Samen met de industrie werken we aan het verminderen van CO2-uitstoot en de overgang naar alternatieve energiebronnen en een CO2-neutrale haven, door middel van een ambitieuze transitieprojecten, zoals het gebruik van methanol, waterstof, windenergie,... We willen een proeftuin zijn ​ voor technologische innovaties die ons helpen op weg naar een duurzame toekomst. Ik ben dan ook trots dat deze veelbelovende technologie als eerste wordt uitgetest in de haven van Antwerpen.”
Schepen voor de haven Annick De Ridder: “Grote uitdagingen, zoals die van de energietransitie, kunnen alleen worden aangepakt door middel van samenwerking. Samenwerking met de industrie, met de Vlaamse overheid en met de sectororganisaties. Samen zijn we een drijvende kracht achter het bedenken en realiseren van oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Innovatie is in onze ogen de weg vooruit. Dit baanbrekende project is daar een schitterend voorbeeld van.”

 


Story image

Over Azteq

Azteq is een Vlaamse start-up die focust op het leveren van grootschalige, industriële proceswarmte uit CST.

www.azteq.be

Over Adpo

Adpo nv is een logistieke dienstverlener voor de chemiesector in de niche van de vloeibare fijnchemie (life science, health&care products) gevestigd in de Waaslandhaven LO ​ en biedt tankopslag, parking containers, magazijnopslag, verpakken, mengen en transport services aan.

www.adpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen