Antwerpse en Brugse havens stap dichter bij fusie

Antwerpse en Brugse havens stap dichter bij fusie

Op vrijdag 11 maart keurde het Antwerpse schepencollege de fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge goed. Op maandag 14 maart volgde de goedkeuring van het Brugse schepencollege. Het samengaan van beide havens is na deze goedkeuringen en na het stemmen van het ‘fusiedecreet’ in het Vlaamse parlement een stap dichter bij de uiteindelijke realisatie.

Een eerstvolgende stap is nu het samengaan van de beide naamloze vennootschappen: het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven.

Op 28 maart zullen zowel de gemeenteraad van Antwerpen als die van Brugge zich buigen over de door de schepencolleges aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst.

De raden van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven roepen dan elk een buitengewone algemene vergadering bijeen om de partiële splitsing en de statuten van de eengemaakte havenvennootschap goed te keuren. Deze buitengewone algemene vergadering staat gepland op 22 april. Daarmee zullen de stad Antwerpen en de stad Brugge een aandeelhoudersovereenkomst sluiten in verband met hun rechten en plichten als aandeelhouders van de eengemaakte havenvennootschap, Haven van Antwerpen - Brugge NV van publiek recht met als roepnaam ‘Port of Antwerp - Bruges’.

Voor stad Antwerpen zullen volgende personen zetelen in de raad van bestuur van Haven van Antwerpen – Brugge voor de legislatuur 2019 - 2024:

• Bart De Wever

• Annick De Ridder

• Koen Kennis

• Carole Lamarque

• Kathleen Van Brempt

• Marc Van de Vijver

Voor stad Brugge zullen volgende personen zetelen in de raad van bestuur van Haven van Antwerpen – Brugge voor de legislatuur 2019-2024:

• Dirk De fauw

• Pablo Annys

• Mercedes Van Volcem

Bart De Wever, burgemeester van stad Antwerpen: “De Haven van Antwerpen - Brugge is dé poort tot het Europese vasteland. In deze moeilijke tijd op geopolitiek vlak is de eenmaking van beide havens een krachtig signaal om onze positie op de wereldkaart te versterken. We mogen fier zijn op de bijdrage die het werk van de tienduizenden medewerkers in onze havens en petrochemie levert aan onze economie en welvaart. Ook op vlak van duurzaamheid en technologische innovatie verzekert de eenmaking onze internationale leidende rol.”
Annick De Ridder, Antwerps schepen voor haven en voorzitter van de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen: “De ééngemaakte haven komt nu echt in zicht en dat dank zij het sterke werk van beide en heel wat mensen achter de schermen en beleidsploegen. Op 22 april zal de Port of Antwerp - Bruges juridisch het levenslicht zien. Het wordt de eerste dag van een ambitieuze toekomst van de eengemaakte haven Port of Antwerp - Bruges die dé energiepoort naar Europa wil worden. Kortom, hier is en hier wordt geschiedenis geschreven!”
Dirk De fauw, burgemeester van stad Brugge en voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven: “Na lang en stevig onderhandelen is de eindmeet in zicht om te komen tot de juridisch ééngemaakte haven en dit op 22 april. Uiteraard begint na deze datum het zeer vele werk in de beide havenplatformen – Antwerpen en Zeebrugge – om de afgesproken principes in de praktijk om te zetten. Als burgemeester en voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven blijf ik erin geloven dat deze fusieoperatie zal leiden tot een groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties en een enorme boost zal geven aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld."

Het headerbeeld toont een zicht op het Antwerpse Havenhuis en de haven. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers. Copyright: Sigrid Spinnox.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen