Antwerpen telt af naar The Tall Ships Races en stelt Antwerp Crew voor

Antwerpen telt af naar The Tall Ships Races en stelt Antwerp Crew voor

Duurzaam, verbindend en inclusief

Van vrijdag 22 tot maandag 25 juli meren 43 van de prachtigste zeilschepen ter wereld aan in Antwerpen voor The Tall Ships Races, een organisatie van stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges in samenwerking met Balthazar Events en tal van sponsors en partners. De voorbereidingen voor deze spectaculaire zeilwedstrijd, waarvan de 2de etappe dit keer vanuit Antwerpen naar Aalborg in Denemarken gaat, zijn volop aan de gang. Ook heel wat Belgische trainees, verenigd in de Antwerp Crew, zijn vol ongeduld aan het aftellen naar de komst van de Tall Ships.

Aan de Scheldekaaien, het Kattendijkdok en de dokken rond het MAS meren van 22 tot en met 25 juli 43 Tall Ships aan. Het is al de zevende keer dat de stad deze indrukwekkende schepen mag verwelkomen. The Tall Ships Races bestaan uit 2 races, een eerste race van Esbjerg in Denemarken naar Harlingen in Nederland, waarna ze van Harlingen doorvaren naar Antwerpen. De tweede race vertrekt op 25 juli in Antwerpen en zet koers naar Aalborg in Denemarken.

Burgemeester Bart De Wever: "The Tall Ships Races brengt de kathedralen van de zee naar Antwerpen en zorgt voor een unieke ontmoeting tussen geschiedenis en heden in het hart van onze stad. Samen met velen kijk ik dan ook enorm uit naar dit prachtige evenement waarbij we bovendien Antwerpen eindelijk nog eens extra kunnen doen schitteren met een groots vuurwerk."

De laatste editie die Antwerpen aandeed, in 2016, lokte meer dan 500 000 bezoekers naar de stad. Die cijfers hoopt de organisatie nu te evenaren.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: "De ‘Tall Ships’ groeien telkens ze onze stad aandoen uit tot een volksfeest, 1 van de grootste in Vlaanderen. Tegelijk vinden in de rand ervan tal van events plaats die zorgen voor een laagje glamour en standing, eigen aan de zeilwereld. Antwerpen en The Tall Ships Races zijn een goed huwelijk, zoveel is duidelijk."

Kathedralen van de zee

Deelnemende schepen worden opgedeeld in klasse, aangeduid met een letter van A-D, waarbij A-schepen de grootste zijn. 16 van die klasse A-schepen zullen te bewonderen zijn tijdens de stop in Antwerpen, naast nog een heleboel B, C en D-schepen.

Opleidingsschip Dar Mlodziezy, een klasse A-schip, gaf op 22 april al een voorproefje toen het aanmeerde bij de cruiseterminal langs het Steen. Het Poolse schip kwam er 100 kadetten van de Antwerp Maritime Academy (de vroegere Hogere Zeevaartschool) afzetten die vier weken lang mee de open zee op mochten.

Antwerp Crew

Met een uitvoerige rekruteringscampagne wist de stad en haven een honderdtal Belgische jongeren aan te trekken. Er werd inclusief geselecteerd, ook jongeren met een mentale of fysieke beperking en jongeren uit kansarmoede maken deel uit van deze crew. Zij varen mee als trainee tijdens The Tall Ships Races. De Races draaien net om die jongeren, die tijdens de wedstrijd een ongelooflijke ervaring kunnen opdoen. Ze leren alles over het reilen en zeilen op een schip en steken zelf de handen uit de mouwen. Bovendien krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en competenties aan te scherpen die ze in het dagelijkse leven, op school en later in hun job kunnen gebruiken. Zo leren ze onder meer samenwerken in teamverband, uitdagingen probleemoplossend aanpakken en verantwoordelijkheid opnemen.

De trainees zullen meevaren tijdens één van de twee etappes, van Harlingen naar Antwerpen of van Antwerpen naar Aalborg.

Schepen voor de haven Annick De Ridder: “We kijken met z’n allen uit naar de komst van de prachtigste zeilschepen ter wereld die van 22 tot 25 juli hier in Antwerpen te bewonderen zullen zijn. Maar wie het hardst uitkijken naar deze Tall Ships races zijn toch wel de 100 jongeren van de Antwerp Crew. Deze jongeren van 15 tot 25 jaar krijgen immers de kans als trainee het reilen en zeilen van zo’n prachtig schip te leren kennen. Naast deze scheepservaring leert deze heel divers samengestelde groep belangrijke vaardigheden die later in het beroepsleven goed van pas zullen komen. En vooral, eeuwige vriendschap! Stiekem hoop ik dan ook dat ze zin krijgen om later een van de vele prachtjobs in onze haven te ambiëren.”

Deze jongeren hebben een uitvoerig traject van fondswerving achter de rug. Ze konden daarbij rekenen op deskundige ondersteuning van vaste coaches die hen gedurende het hele traject zullen begeleiden. Naast de financiële ondersteuning door stad Antwerpen, Port of Antwerp-Bruges en de verschillende sponsors, moesten ze door verschillende activiteiten te organiseren zelf geld inzamelen om hun ‘package deal’ te betalen. Daarin zit de reis op een Tall Ship maar ook de ruime omkadering en de trip terug naar huis.

Duurzaam, verbindend en inclusief

The Tall Ships Races draagt dit jaar het thema duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo zal de organisatie zorgen voor het planten van bomen in Vlaanderen, om op die manier de CO²-uitstoot die dit evenement met zich meebrengt te compenseren.

Elektriciteit zal voorzien worden door windenergie via een samenwerking met Vleemo. Als die windenergie niet beschikbaar is zal de organisatie zich wenden tot andere wind- of zonneparken.

De organisatie steunt ook River Cleanup, een organisatie die wereldwijd via vrijwilligers inzet op het opruimen van afval in en rond rivieren en ook in België, waaronder in Antwerpen, actief is. Verder zal het evenement werken met herbruikbare bekers om zo weinig mogelijk afval te produceren. Een deel van de bijdrage die sponsors leveren in het kader van een partnership wordt door de organisator geïnvesteerd in deze duurzame initiatieven.

Naast die duurzaamheid werkt de organisatie ook aan inclusiviteit, door een tiental jongeren met een beperking de kans te geven mee te draaien als trainee.

Tot slot zet dit evenement in op verbinding, enerzijds is dit een mooie samenwerking tussen de stad en de Port of Antwerp-Bruges, anderzijds werken jongeren van over de hele wereld samen als team tijdens de Races.

Organisatie en sponsors

The Tall Ships Races Antwerpen worden georganiseerd door stad Antwerpen ​ en Port of Antwerp-Bruges onder de koepel van Sail Training International (STI). Sail Training International is de meest toonaangevende organisator en leverancier van races, evenementen, conferenties, seminars, publicaties, onderzoeken en andere diensten voor de internationale zeilopleidingsgemeenschap. Eén van de stichtende leden van STI is Sail Training Association Belgium, de overkoepelende zeilorganisatie van België en partner van The Tall Ships Races.

Hoofdsponsor van The Tall Ships Races 2022 is Orange Belgium. Andere sponsors zijn: MSC, PSA, Securitas, Nextensa, Duvel, Lantis, J&M Catering, Van Bavel, Antwerp Nautical Center, Royal Belgium Shipowners Association, EuroChem en Ceusters NV.

Meer info over The Tall Ships Races 2022 vind je hier: https://tallships.antwerpen.be/

Contactgegevens

Dirk Delechambre - Woordvoerder stad Antwerpen

Lennart Verstappen - Woordvoerder Port of Antwerp-Bruges

OVER STAD ANTWERPEN

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen