AMS zet verder in op de Leerstoel Duurzame Transformatie

AMS zet verder in op de Leerstoel Duurzame Transformatie

In 2017 lanceerde AMS met de steun van BASF Antwerpen, Port of Antwerp en Randstad België de allereerste leerstoel voor duurzame transformatie wereldwijd.

Dr. Wayne Visser, internationaal expert in duurzaamheid, werd tot leerstoelhouder benoemd. Drie jaar later heeft de leerstoel niet alleen voor pertinente resultaten gezorgd, maar ook voor het besef dat het werk niét af is. De partners blijven daarom de komende drie jaar samen inzetten op sensibilisering, onderzoek en cocreatie rond duurzame transformatie.

De absolute noodzaak aan duurzame transformatie wordt in 2020 nauwelijks nog in vraag gesteld. Er leven wél nog altijd veel vragen over hoe je duurzame transformatie in de praktijk gerealiseerd krijgt. Met de Leerstoel Duurzame Transformatie heeft AMS samen met haar partners de voorbije jaren hierop een aantal concrete antwoorden geformuleerd.

Zo werd op het vlak van sensibilisering werk gemaakt van het creëren van een duurzame mindset. Geloven dat duurzame transformatie cruciaal is, is niet voldoende. Duurzaamheid moet een reflex worden in je organisatie. De leerstoel zette daarom in op het ondersteunen van het Antwerp Partnership for Sustainability en het integreren van duurzaamheidsskills in de fulltime en executive masteropleidingen van AMS. Dit leverde AMS meteen een toppositie op in de nieuwe Positive Impact Rating die recent tijdens het World Economic Forum in Davos werd gelanceerd.

Ook Jacques Vandermeiren ,CEO Port of Antwerp, wijst op het belang van het sensibiliseren en opleiden van de toekomstige leiders: "Voor Port of Antwerp zijn partnerships de sleutel tot succes in de transitie en in het implementeren van de SDG’s. Deze leerstoel is een perfect voorbeeld van een geslaagd partnership dat de nieuwe generatie, de bedrijfsleiders van de toekomst, voorbereidt op toekomstige uitdagingen."

Wat onderzoek betreft, werd onder meer gekeken hoe bedrijven op een praktische, efficiënte manier duurzaamheid in hun organisatie kunnen meten en opvolgen. Ook het concept van duurzaamheids-leiderschap werd uitgediept, net als de methodiek van geïntegreerde waarde in bedrijven.

Naast onderzoek werden ook concrete oplossingen uitgewerkt samen met het bedrijfsleven en de academische wereld. De Randstad Future Resilience Index over veerkracht van werknemers en organisaties, is zo een voorbeeld. Of nog het Circular Economy Commitment, waarin bedrijven zich engageren om de overgang naar een circulaire economie te (helpen) realiseren, zowel in hun eigen organisatie als in de volledige waardeketen.

Voor Jan Remeysen, CEO BASF, was dit een perfecte aanvulling op hun eigen beleid: “Een van de duurzaamheidsdoelstellingen van BASF is het informeren, motiveren en vooral inspireren van onze interne en externe stakeholders over het belang van een circulaire werking."

Deze mooie resultaten geven alvast het potentieel van de leerstoel weer. Een potentieel dat de partners de komende drie jaar verder willen uitbouwen. Op de planning staan onder meer de ontwikkeling van vijf modulaire opleidingsprogramma’s in duurzame transformatie. Daarbij wordt de multidisciplinaire academische kennis van AMS maximaal uitgespeeld, samen met de expertise en best practices van de partners van de leerstoel. De leerstoel wil zo in de komende jaren de uitrol van duurzame transformatie een echte boost geven.

Eddy Annys, COO van Randstad Group Belgium geeft aan waarom Randstad zich vol overtuiging engageert voor de verderzetting van de leerstoel: “Bij Randstad dragen we al van bij de oprichting in 1960 waardegericht handelen met de focus op een eerlijke en inclusieve samenleving hoog in het vaandel. Die visie vinden we ook vandaag nog steeds terug in de leerstoel voor duurzame transformatie. We zullen in dit partnership dan ook de volgende drie jaar blijven samenwerken aan het ontwikkelen en delen van informatie en aan tools die bedrijven zullen helpen om hun menselijk potentieel in te zetten ten voordele van individu, onderneming en samenleving.”
Story image

Van links naar rechts: Marine Condette (AACSB), Prof. dr. Steven De Haes (decaan Antwerp Management School), Prof. dr. Herman Van Goethem (rector Universiteit Antwerpen), Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp), Eddy Annys (COO Randstad Belgium), Jan Remeysen (CEO BASF), Prof. dr. Wayne Visser (AMS Chair on Sustainable Transformation)

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen