Ambitieus internationaal consortium lanceert project rond logistiek van de toekomst

Ambitieus internationaal consortium lanceert project rond logistiek van de toekomst

Een consortium van 36 havens, expediteurs, vrachteigenaren, logistieke dienstverleners, kennisinstellingen en technologiebedrijven gaf vandaag het officiële startsein voor het project ePIcenter voor een toekomstgerichte logistiek. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma en loopt over 42 maanden.

De partners zullen, onder coördinatie van Port of Antwerp, hun krachten bundelen om praktische oplossingen te bedenken die de wereldwijde uitdagingen als gevolg van de steeds langere, complexere en kwetsbaardere logistieke ketens ombuigen in opportuniteiten. Het doel is om een feilloos goederenvervoer mogelijk te maken. Het consortium buigt zich over de technologische en operationele mogelijkheden van het fysieke internet, synchromodale operaties en andere disruptieve technologieën zoals Hyperloop, Industry 4.0 en zelfrijdende voertuigen.

Het ePIcenter project is een wereldwijd project met verschillende grootschalige demonstratieprojecten op belangrijke scheepvaartroutes van Europa naar Canada en de VS en op nieuwe handelsroutes zoals de Noordelijke Zeeroute en de nieuwe Zijderoutes. Technologische vernieuwers en milieudeskundigen werken samen aan nieuwe oplossingen die de wereldwijde logistieke ketens efficiënter én duurzamer maken.

Door middel van resultaatgericht praktijkonderzoek en samenwerking met enkele ambitieuze spelers in de handels- en logistieke sector wil het ePIcenter project oplossingen op de markt brengen die impact hebben en een echt duurzame logistieke keten helpen waarmaken.

Port of Antwerp zal naast de algemene coördinatie van het ePIcenter project ook zelf een van de demonstratieprojecten leiden. De ambitie van dat "Link of the Future" demonstratieproject is om de verschillende innovaties van ePIcenter in Antwerpen, een van Europa's grootste vervoersknooppunten, uit te rollen en om de eerste transcontinentale cyberveilige handelsroute te ontplooien. Port of Antwerp zet haar internationale netwerk in om kennis wereldwijd te delen en de tools die in het kader van het project werden gerealiseerd verder op punt te zetten.

Erwin Verstraelen, Chief Digital and Innovation Officer van Havenbedrijf Antwerpen: "We zijn bijzonder enthousiast over de opstart van het ePIcenter project, dat het mogelijk moet maken om een transcontinentale, geïntegreerde en transparante goederencorridor te realiseren door gebruik te maken van bestaande en veelbelovende technologieën, kaders en datastandaarden. Port of Antwerp en Port of Montreal, twee belangrijke knooppunten in de mondiale logistieke ketens, zullen als katalysator dienen voor een mooie symbiose tussen de verschillende partners."
Annick De Ridder, vice-burgemeester haven van Antwerpen: "De toekomst van onze haven en onze welvaart gaan hand in hand met de kracht van innovatie. We zijn trots om hier een voortrekkersrol in op te nemen en te functioneren als proeftuin voor innovatie. In de volatiele wereld van vandaag met een verscheidenheid aan uitdagingen is het meer dan ooit belangrijk om onze wereldwijde logistieke ketens veerkrachtig en weerbaar te maken."
Story image

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen