Alfaport-Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor concessies

Alfaport-Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor concessies

Om de concessionarissen in de haven van Antwerpen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, staan het Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) uitstel van betaling toe voor domeinconcessies.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap aan het Havenbedrijf en aan MLSO om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport zullen het Havenbedrijf en MLSO de betalingstermijn voor concessies verlengen tot 30 juli 2020 en dit voor de facturen met betrekking tot Q3 2020.

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q3 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Dit verzoek moet uiterlijk op 10 juni 2020 worden geformuleerd aan pd_concessies@portofantwerp.com (Havenbedrijf) of facturatie@mlso.be (MLSO).

Voor meer details kan je terecht op de website van het Havenbedrijf Antwerpen en www.mlso.be/nl/voor-bedrijven

Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport-Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Contact Alfaport Voka
​Stephan Vanfraechem - algemeen directeur Alfaport Voka
​+32 486 51 01 69
stephan.vanfraechem@voka.be

Contact Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)
​Peter Van de Putte – directeur
​+32 474 266 395
pvdputte@mlso.be

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen