Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, wordt een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toegestaan.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka heeft het Havenbedrijf in april de betalingstermijn voor zeevaart- en binnenvaartrechten verlengd en – tevens in samenspraak met MLSO - in juni de betalingstermijn voor concessies verlengd. Zowel het Havenbedrijf als MLSO hebben beslist om deze maatregelen te verlengen (in die mate zoals hierna weergegeven).

De betalingstermijn zowel voor zeevaartrechten (normaal gezien 18 dagen) en voor binnenvaartrechten (normaal gezien 30 dagen) blijft verlengd naar 48 dagen. Dit uitstel van betaling geldt voor alle schepen die vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 in de haven van Antwerpen aanmeren. Voor de zeevaart wordt dit uitstel toegepast op tonnenmaatrecht en aanlegrecht.

De betalingstermijn voor de concessiefacturen voor Q4 wordt verlengd tot 30 oktober 2020. Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q4 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel enkel worden aangevraagd door concessionarissen die specifiek voor Q3 een fundamenteel omzetverlies, trafiekverlies en / of cashflow probleem hebben. Dit moet uitdrukkelijk worden aangetoond in het verzoek en dit in elk geval met cijfers (aldus moet het verzoek afdoende gemotiveerd zijn). Derhalve is er op dit vlak wel sprake van een minder brede uitzonderingsmaatregel dan wat betreft voor de facturen voor Q3. Dergelijk verzoek moet uiterlijk op 18 september 2020 worden geformuleerd aan [email protected] (Havenbedrijf) of [email protected] (MLSO). Door deze maatregel zullen de facturen voor Q4 later gesteld worden dan normaal het geval is.

Voor meer details kan je terecht op de website van het Havenbedrijf Antwerpen en www.mlso.be/nl/voor-bedrijven

Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen