500 creatievelingen leven zich uit op waterkeringsmuur in Antwerpse haven

500 creatievelingen leven zich uit op waterkeringsmuur in Antwerpse haven

Uniek event voor jong en oud

De lange waterkeringsmuur in het Antwerpse havengebied wordt dit weekend in een nieuw kleedje gestoken. De muur werd in 2019 afgewerkt om het havengebied bij extreme waterstanden te behoeden voor overstroming. Dit weekend grijpen 500 deelnemers tijdens graffiti-workshops hun kans en de verfbus om een kleurrijke verwelkoming neer te zetten voor al wie er op de Schelde voorbijvaart.

De waterkeringsmuur langs de Scheldelaan is bijna een kilometer lang, maar saai is hij allerminst. In 2019 werd hij opgevrolijkt door een tachtigtal graffitikunstenaars, die de straatkant van de muur omvormden tot een reusachtig kunstwerk. Dit weekend is de waterkant aan de beurt. “Onze haven is gekend als het industriële en logistieke hart van onze Belgische economie, maar voor het brede publiek is het havengebied eigenlijk nog een te weinig ontdekte parel. Met dit event willen we iedereen de kans geven om onze haven op een originele manier te ontdekken en kennis te maken met de knepen van de graffitikunst”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp.

“We willen iedereen die via het water de haven en de stad komt bezoeken, verwelkomen. De waterkeringsmuur is een uniek uitnodigingskaartje om die boodschap over te brengen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Die verwelkoming richt zich tot ieder die via het water de haven binnenloopt: van de bemanning van schepen tot passagiers op internationale cruiseliners en de gebruikers van DeWaterbus.”

De betonnen waterkeringsmuur werd gebouwd in het kader van het Sigmaplan om de haven van Antwerp te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. Daarnaast is ook voldoende capaciteit gecreëerd om transportleidingen te voorzien onder de grond langs de Scheldelaan, wat de duurzame ontwikkeling van de haven en dus minder wegtransport mogelijk maakt.

De twee organiserende partners, Port of Antwerp en De Vlaamse Waterweg, doen voor het verzorgen van deze gigantische workshop een beroep op twee gespecialiseerde partners: de Gentse vzw Wallin' en de vzw Spray & Play uit Mortsel.

De straatzijde van de muur bevindt zich langs de Scheldelaan, ter hoogte van de site van Total op rechteroever. Iedereen kan de waterkant van de muur bezichtigen vanop DeWaterbus die vaart tussen het centrum van Antwerpen en Lillo, meteen een tip voor een leuke uitstap.

Over De Vlaamse Waterweg nv
​De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. ​ Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.

Over Port of Antwerp
​Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Over het Sigmaplan
​Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden. Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur in de Scheldevallei. Het initieel plan dateert van 1976 en werd in 2005 geactualiseerd om in te spelen op de klimaatverandering met de bijhorende weersextremen en stijging van de zeespiegel. Het Sigmaplan wordt in verschillende fases uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Volg het Sigmaplan op Facebook, Instagram en Twitter.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen