3D-sonarsensoren maken onbemand varen mogelijk

3D-sonarsensoren maken onbemand varen mogelijk

UAntwerpen en Port of Antwerp deden al eerste proefvaarten met innovatieve technologie

Geautomatiseerd varen is dé toekomst van de binnenvaart. Vandaag klinkt het allicht nog futuristisch, maar innovatief onderzoek van UAntwerpen en Port of Antwerp brengt de droom dichterbij. 3D-sonarsensoren, met vleermuizen als inspiratie, spelen een belangrijke rol. ​

“De binnenvaart is helaas geen fancy arbeidssector”, zegt Svetlana Samsonova. Als liaison officer coördineert ze een hele reeks gezamenlijke onderzoeksprojecten van de Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp. “Jong talent aantrekken is niet gemakkelijk. Daarom zetten we heel erg in op innovatie. Technologie moet de competitiviteit van de binnenvaartsector versterken.”

Een van de projecten draait rond autonoom varen. Een onbemand schip leidt tot serieuze kostenreducties en biedt een antwoord op de toenemende mobiliteitsproblemen en stijgende prijzen van het wegtransport. Samsonova: “Slimme vaartuigen maken dus deel uit van een multimodaal transportverhaal, en daar wil de haven van Antwerpen aan bijdragen.”

“Ruim 42% van alle goederen in de Antwerpse haven is in 2019 aan- of afgevoerd met binnenschepen. De binnenvaart is met andere woorden cruciaal om onze stad en haven bereikbaar te houden." zegt Havenschepen Annick De Ridder. "Door in te zetten op technologie zoals het onbemand varen, willen we het aandeel van de binnenvaart en de competitiviteit ervan verder verhogen.”

Dwars door stof en mist

Enter prof. Jan Steckel. Binnen CoSys-Lab, een onderzoeksgroep van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van UAntwerpen, ontwikkelt hij geavanceerde sensorsystemen voor moeilijke condities. “Wil je autonoom varen mogelijk maken, is het voortdurend monitoren van de omgeving van het schip van het allergrootste belang”, legt Steckel uit. “Dat kan met camera’s, maar in moeilijke omstandigheden – denk aan stof, water, modder, rook of mist – werken die niet goed.”

Sonarsensoren trekken zich niets aan van die moeilijke omstandigheden. Zij kunnen zorgen voor een robuuste omgevingswaarneming, die bovendien ook betaalbaar is. Steckel: “We haalden onze inspiratie bij de echolocatie die vleermuizen gebruiken. Zij sturen geluidsgolven uit. Wanneer die golven tegen een voorwerp botsen, krijgt de vleermuis de echo van die botsing te horen. Het dier kan zo feilloos botsingen vermijden.”

3D-sonarsensor - Foto UAntwerpen
3D-sonarsensor - Foto UAntwerpen

Gereflecteerd geluid

CoSys-Lab is wereldleider op het vlak van innovatieve sonartechnologie. De mogelijke toepassingen zijn heel divers. De onderzoekers kijken bijvoorbeeld ook naar de mijnbouw, waar een truck automatisch van punt A naar punt B zou kunnen rijden met behulp van de sensoren.

Voor het project in samenwerking met de Antwerpse haven ontwikkelden de onderzoekers een 3D-sonarsensor met 32 waterdichte, geavanceerde microfoons. Het project heet eRTIS, wat staat voor ‘Real Time Imaging Sonar’. Steckel: “De informatie wordt realtime doorgegeven, want anders is het schip allang gebotst. En ‘Imaging Sonar’ omdat we beelden van de omgeving maken op basis van gereflecteerd geluid dat op de sensoren valt.”

In de laatste weken van 2020 werd de technologie met succes getest op de Tuimelaar, een schip van Port of Antwerp. In 2021 komt er alvast een vervolgproject: in het kader van de Smart Docking Innovation Challenge gaf Port of Antwerp immers groen licht aan het project ‘3D Sonar and Lidar for Vessel monitoring’ van prof. Jan Steckel.

Meer info over de technologie en de partners die we zoeken lees je hier.

Contact

Prof. Jan Steckel - UAntwerpen
[email protected]
​+32 497 86 38 95
​www.uantwerpen.be/cosys-lab/

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen