1e fase baggerwerken Zuidelijk Kanaaldok afgerond

1e fase baggerwerken Zuidelijk Kanaaldok afgerond

Port of Antwerp-Bruges stelt 600 meter extra kaaimuur beschikbaar voor ICO

Begin april voltooide Port of Antwerp-Bruges een belangrijke fase in de verdere ontwikkeling van het Zuidelijk Kanaaldok. Belgisch baggerbedrijf DEME verzette net geen 1 miljoen m³ baggerspecie. Daardoor beschikt ICO nu over zo’n 600 meter extra kaaimuur voor RoRo-schepen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van de ICO RoRo-terminal.

De ontwikkeling van het Zuidelijk Kanaaldok krijgt steeds meer vorm. De eerste fase van de werken aan de ICO-terminal – het uitbaggeren en afvoeren van bijna 1 miljoen m³ zand- en kleigrond – is afgerond. DEME groef de bovenste grondlaag van zo’n 600 meter langs de kaaimuur af; de onderste laag werd uitgebaggerd tot een niveau van -8,5 mTAW. De toegestane diepgang aan de terminal is daardoor gelijk geworden aan die van de reeds bestaande ligplaatsen. Door de werken kunnen er twee extra RoRoschepen aanmeren.

Een tweede deel van de werken bestaat uit het afgraven van grondoverschotten op het haventerrein zelf om de site te nivelleren en bouwrijp te maken. Tot slot zal ICO de RoRo-terminal inrichten met parkeerstroken en parkeergarages voor auto’s en met voorzieningen voor de inspectie van voertuigen.

Port of Antwerp-Bruges gebruikt de afgegraven gronden om andere terreinen binnen de haven te nivelleren en om de vrachtwagenparking langs de Emmanuel De Cloedtweg klaar te maken. ​

Efficiëntieverhoging en verminderde CO2-uitstoot

De ontwikkeling van het Zuidelijk Kanaaldok is een mooi voorbeeld van haveninbreiding, waarbij de beschikbare ruimte op een zo optimaal mogelijke manier ingezet wordt. Ten eerste maken Port of Antwerp-Bruges, DEME en ICO zowel tijdens als na de werken gebruik van reeds bestaande haveninfrastructuur, zoals de kaaimuur, het dok, de spoorlijn en de weg. Ten tweede zal ICO inzetten op verticaal ruimtegebruik door de voertuigen te ‘stapelen’ in parkeergarages.

De nieuwe aanmeermogelijkheden aan de kaaimuur zorgen ervoor dat de afgeleverde voertuigen een kortere afstand moeten afleggen naar hun tijdelijke stelplaats op het terrein. Door in een volgende fase ook zo’n 32 ha van de terminal verder in te richten, zal de afstand tussen de parkeergarages en de interne spoorweg aanzienlijk verkleinen. Het project zorgt met andere woorden voor een optimalisatie van de werkzaamheden op de terminal en vermindert de relatieve CO2-uitstoot.

Dirk De fauw, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De ontwikkeling van het Zuidelijk Kanaaldok verstevigt onze positie als één van de belangrijkste Europese toegangspoorten. Niet enkel internationaal, maar ook lokaal is dit goed nieuws, aangezien de uitgebaggerde zand- en kleigrond zowel gebruikt wordt voor de verdere aanleg van de terminal zelf, als voor de truckparking iets verderop.”
Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges: “Dit project is een schoolvoorbeeld van haveninbreiding: op een slimme manier gebruik maken van de reeds bestaande ruimte en infrastructuur. De ontwikkeling van het terrein - en de kleinere afstand tot de interne spoorweg die dat met zich meebrengt – zorgt voor een boost in de modal shift.”
Alain Guillemyn, ICO:Dankzij onze nieuwe kaai verminderen we niet alleen de rijafstanden en verkleinen we onze ecologische voetafdruk, maar vergroten we ook onze capaciteit voor schepen, waardoor ICO zich verder kan positioneren als belangrijke speler. Bovendien verhogen we de veiligheid door het scheepsverkeer beter te spreiden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts naar een duurzame en efficiënte toekomst voor ons ons als bedrijf en als onderdeel van de haven.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen