Vernieuwing Europa Terminal in Port of Antwerp-Bruges officieel gestart

Vernieuwing Europa Terminal in Port of Antwerp-Bruges officieel gestart

Omvangrijke werken in kader van duurzame groei

Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp hebben vandaag het officieel startschot gegeven voor de vernieuwing van de kaaimuur en de terminal van de Europa Terminal. De werken, die ongeveer negen jaar zullen duren en in drie fasen worden uitgevoerd, zullen ervoor zorgen dat de nieuwste generatie containerschepen Antwerpen kunnen blijven aanlopen. De vernieuwing zal bovendien resulteren in een efficiënte en duurzame terminal die bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale haven.

Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet de haven extra containercapaciteit en een performante infrastructuur kunnen bieden aan haar klanten. Daarom investeren Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp in de vernieuwing van de Europa Terminal. Deze werd in 1990 officieel in gebruik genomen als eerste getijdecontainerterminal in Antwerpen. Met de vernieuwing, die 335 miljoen euro zal kosten, wil Port of Antwerp-Bruges haar concurrentiepositie versterken en tegelijk stappen zetten in de uitbouw van een duurzame haven.

Werken in drie fasen houden de terminal operationeel

De diepgang van schepen die aan de 1200 meter lange kaaimuur kunnen aanmeren, wordt vergroot van 13,5 meter naar 16 meter. Omdat schepen tijdens de omvangrijke werken moeten kunnen blijven aanmeren en om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, pakken we de kaaimuur aan in drie grote fasen. Daarnaast creëren we een bijkomende tijdelijke ligplaats voor de binnenvaart. Zo garanderen we een vlotte dienstverlening aan onze klanten. De werken worden gespreid over ongeveer 9 jaar en zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte verkeer in de komende jaren.

Aandacht voor klimaat en omgeving

De vernieuwing van de terminal draagt ook bij aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. Zo zullen elektrificatie en andere optimalisaties de CO2-uitstoot per container met 50% reduceren, en windmolens het aandeel van hernieuwbare energie verhogen.

De nieuwe kaaimuur krijgt een nieuwe oriëntatie om voldoende afstand tussen passerende schepen en de terminal te garanderen, en om het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor te beschermen. De werken omvatten in de slotfase de bouw van een onderwaterdam om het natuurgebied extra te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet verzakt.

Tijdens het hele traject zullen alle betrokken partijen in nauw overleg met de omgeving de mogelijke maatregelen nemen om hinder te minimaliseren.

Na een aanbestedingsprocedure is het contract voor de werken afgesloten met een Tijdelijke Maatschappij van vier aannemers, namelijk Artes-Roegiers, Artes-Depret, Herbosch-Kiere en Boskalis, allen aannemers met ruime ervaring in grootschalige waterbouwprojecten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Met de modernisering van de Europa Terminal bewijzen we onze ambitie als containerhaven. Als wereldhaven is het essentieel dat we blijven meespelen op het hoogste niveau en de grootste schepen kunnen ontvangen. We zijn ons echter bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom zetten we in op onder andere ligemissies te beperken. Met een nieuwe efficiënte en duurzame terminal bouwen we aan de haveninfrastructuur van de toekomst.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is de economische motor van Vlaanderen. Om die optimaal te laten draaien zijn ingrepen nodig. Met de verdieping van de Europa Terminal van 13,5 naar 16 meter zorgen we er samen met PSA Antwerp voor dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen. Dit project zet ons op weg naar een nog straffere toekomst voor containerbehandeling in onze haven.”
Cameron Thorpe, CEO PSA Belgium: "Bij PSA Belgium zijn we verheugd dat de bouwwerken aan de kaaimuur van start gaan. Dit laat ons toe om het transformatieproces van Europa Terminal te starten met een zeer duurzame investering en tegelijkertijd de capaciteit te verhogen met meer dan 700K TEU op jaarbasis. Dit toont ons vertrouwen in de toekomst van Port of Antwerp-Bruges en onderstreept het engagement van de PSA Groep in België."
Jurgen De Wachter, General Manager PSA Antwerp Container Business: "De ontwikkeling van de Europa Terminal zal onze activiteiten en serviceniveaus toekomstbestendig maken, door onze CO2-voetafdruk met meer dan de helft te verminderen, de veiligheid van onze mensen te verbeteren en te voldoen aan de toenemende vraag van onze klanten naar capaciteit voor megaschepen."
Artes-Roegiers, Artes-Depret, Herbosch-Kiere en Boskalis: “Wij zijn heel blij dit project te kunnen uitvoeren. Het is een strategisch project voor de toekomst van de haven. Het is technisch complex en het wordt gefaseerd uitgevoerd zonder te grote verstoring van de containertrafiek. Dat wordt een technisch en operationeel huzarenstukje, maar eentje dat wij met onze uitgebreide expertise aankunnen. Daarover zijn ook goede afspraken gemaakt met Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp.”
Story image

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen