Olievervuiling Deurganckdok: opruimwerkzaamheden verlopen vlot

Olievervuiling Deurganckdok: opruimwerkzaamheden verlopen vlot

 

Update 14/06/2024

De opruimwerkzaamheden van schepen en kaaimuren verlopen vlot en worden dag en nacht verdergezet. Momenteel zijn er nog enkele schepen en een klein stuk kaaimuur vervuild. De kaaimuur ter hoogte van MSC is grotendeels beschikbaar en er geldt nog steeds een selectief opvaartverbod in het Deurganckdok. Er wordt daarbij ad hoc bekeken welke schepen kunnen op- en afvaren.

Bestemmingsverkeer voor binnenvaart blijft toegelaten. Dit wil zeggen dat binnenvaart wordt toegelaten indien ze nodig zijn bij de operaties zoals laden en lossen en bunkering. Om de veiligheid en efficiëntie van de werken niet in het gedrang te brengen is andere scheepvaart niet toegelaten in Deurganckdok.

 

Update 13/06/2024

Dankzij de inzet van de afgelopen dagen is de kaaimuur ter hoogte van DP World ondertussen volledig vrijgegeven. De kaaimuur ter hoogte van MSC is gedeeltelijk beschikbaar. Daarom geldt hier nog steeds een selectief opvaartverbod. Er wordt daarbij ad hoc bekeken welke schepen kunnen op- en afvaren.

Bestemmingsverkeer voor binnenvaart is toegelaten. Dit wil zeggen dat binnenvaart wordt toegelaten indien ze nodig zijn bij de operaties zoals laden en lossen en bunkering. Er zijn echter nog steeds opruimingswerkzaamheden bezig. Om de veiligheid en efficiëntie van de werken niet in het gedrang te brengen is andere scheepvaart niet toegelaten in Deurganckdok.

Ook Kieldrechtsluis is operationeel om een veilige doorvaart naar de dokken achter de sluizen te verzekeren. We zorgen ervoor dat deze bewegingen de opruimingswerken niet belemmeren en de vervuiling niet verder verspreiden.

De opruimingswerkzaamheden worden dag en nacht verder gezet met alle mogelijke middelen. Ook vandaag werken we verder aan de opruiming van schepen en kaaimuur.

 

Update 12/06/2024

Ondertussen zijn meer dan 3/4e van de vervuilde schepen proper gemaakt en vertrokken. Ook vandaag werden verschillende delen van de kaaimuur aan beide kanten van het Duerganckdok opgeruimd. Op het wateroppervlak blijven we rondgaan met veegarmen om verdere vervuiling te vermijden. De opruimingswerkzaamheden worden ook deze nacht verdergezet.

 

Update 11/06/2024 18u00

Vandaag zijn drie extra schepen proper gemaakt en vertrokken uit Deurganckdok. Daarnaast is er ook hard gewerkt aan het proper maken van de kaaimuren aan beide kanten van het dok.

Samen met de terminals, Brabo Cleaning Services en de andere logistieke partners bekijken we ad hoc welke schepen kunnen aanmeren. Er geldt dus nog steeds een selectief opvaartverbod. In deze gevallen kan lichterwerk doorgaan, alsook bunkering. Andere schepen worden niet toegelaten in Deurganckdok. Kieldrechtsluis blijft operationeel om een veilige doorvaart te verzekeren. Hierbij mogen opruimingswerken niet belemmerd worden en kijken we nauwlettend toe dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden.

Naast de opruimingswerkzaamheden worden er ook middelen voorzien om de scheepvaart die aanmeert zo veel mogelijk te beschermen tegen nieuwe vervuiling. Indien vervuiling toch voorkomt, worden ze gecleaned voor afvaart.

We doen er alles aan om de opruimwerkzaamheden zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd terminal operaties te laten doorgaan. Hiervoor zijn we continu in gesprek met de terminals en de partners die de opruimingswerken uitvoeren en ondersteunen.

 

Update 11/06/2024

Meer dan de helft van de schepen zijn ondertussen proper en vertrokken. We werken verder aan de overgebleven schepen om ook hen zo snel mogelijk op te kuisen en te laten vertrekken. Deze voormiddag focussen we op het verder proper maken van delen van de kaaimuur zodat nieuwe schepen kunnen aanmeren.

Ondertussen kunnen aan beide kanten van het Deurganckdok nieuwe schepen aanmeren, aan de delen van de kaaimuur die proper zijn. Schepen kunnen laden en lossen, lichters worden toegelaten hiervoor. Ook bunkering voor deze schepen is mogelijk. Terminals ondervinden nog steeds grote hinder.

Selectief opvaartverbod blijft geldig. Er wordt ad hoc bekeken welke schepen kunnen op-en afvaren. Kieldrechtsluis blijft operationeel om een veilige doorvaart te verzekeren, zonder de opruimingswerken te belemmeren of de vervuiling mogelijk te verspreiden.

Update 10/06/2024

We blijven verder werken aan de opruiming van de olie in het Deurganckdok. Alle middelen worden ingezet. Momenteel zijn 10 werkschepen, 3 duikploegen en een extra sleepboot continu bezig om vervuilde schepen, delen van de kaaimuur en het water op te kuisen. De civiele bescherming biedt logistieke ondersteuning en helpt bij de beeldvorming van de situatie met drones. Port of Antwerp-Bruges volgt de situatie nauwlettend op.

Sinds donderdag zijn 7 zeeschepen en 3 binnenschepen opgekuist en vrijgegeven. Ondertussen zijn er sinds het incident 3 propere schepen aangemeerd. Laden en lossen met lichters wordt geleidelijk terug opgestart. Bij deze operaties zorgen we er vanzelfsprekend voor dat de opruimingswerken niet belemmerd worden. Er geldt nog steeds een selectief opvaartverbod. We bekijken ad hoc of en welke schepen kunnen op-en afvaren. Terminals blijven operationeel maar ondervinden nog steeds grote hinder.

De weersomstandigheden zijn vandaag iets minder gunstig met meer wind en regen. Hoewel we niet verwachten dat deze een grote impact hebben, blijft veiligheid voorop staan. We monitoren de situatie voortdurend.

Update 09/06/2024

Ook gisteren en vannacht is er heel hard gewerkt in het Deurganckdok waardoor drie schepen, na opruiming, zijn afgevaren. Daarnaast zijn er twee schepen opgevaren en aangemeerd aan propere kaaimuren. Er geldt nog steeds een selectief opvaartverbod. We bekijken ad hoc of en welke schepen kunnen op- en afvaren. Terminals blijven operationeel maar ondervinden nog steeds grote hinder.

Twee schepen zijn deze nacht via Kieldrechtsluis op- en afgevaren. Dit laten we toe in specifieke gevallen om een veilige doorvaart te verzekeren, zonder de opruimingswerken te belemmeren of de vervuiling mogelijk te verspreiden.

Alle middelen worden ingezet om de opruiming veilig en snel te realiseren. Naast verschillende schepen worden ook duikteams ingezet voor de opruiming van de binnenvaart- en zeeschepen en de kaaimuren. De olie op het water is ingedamd en wordt continu gesweept. De civiele bescherming biedt logistieke ondersteuning en helpt bij de beeldvorming van de situatie met drones.

 

Update 08/06/2024

We stellen nog steeds alles in het werk om de olie op schepen, kaaimuren en het wateroppervlak in Deurganckdok zo snel en veilig mogelijk op te ruimen. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de verschillende partijen en stakeholders op het terrein. Ook vannacht is er met man en macht doorgewerkt.

Er geldt nog steeds een selectief opvaartverbod in Deurganckdok. ​ Gisteren werd 1 afvaart toegestaan, we bekijken ad hoc of schepen kunnen op- en afvaren.

Kieldrechtsluis wordt gebruikt waar dit aangewezen is om een veilige doorvaart naar het Waaslandkanaal te verzekeren en voor zover dit de schoonmaak niet belemmert.

Terminals blijven operationeel maar ondervinden sterke hinder.

 

Update 07/06/2024

Gisteren, laat in de namiddag, is er olie vastgesteld ter hoogte van het Deurganckdok. Tijdens een bunkeroperatie is er olie gelekt. Onze diensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan.

Het is belangrijk om die olie zo snel mogelijk op te ruimen. We werken hiervoor samen met Brabo Cleaning Services en de Afdeling Maritieme Toegang.

We stellen geen vervuiling vast op de rivier. De impact blijft beperkt tot de haven ter hoogte van het Deurganckdok. Kieldrechtsluis is opnieuw operationeel.

Wat doen we?

- Bij een olielek is het cruciaal om zo snel mogelijk de oorzaak vast te stellen en het lek in te dammen. Dit doen we met absorberende worsten in combinatie met olieschermen. Deze houden de olie tegen en absorberen deze.

- Ondertussen brengen we de situatie zo goed mogelijk in kaart. Om een goed beeld te krijgen, zetten we onder andere drones in. Hieruit is gebleken dat een twintigtal schepen, zowel zee- als binnenvaart, vervuild zijn in het Deurganckdok. Er is olie vastgesteld in de vaargeul en op de kaaimuren. Op de Schelde rivier is er geen vervuiling vastgesteld.

- Besmeurde schepen mogen niet vertrekken voordat ze gereinigd zijn. Daarnaast moet het vaarwater zo snel mogelijk worden schoongemaakt, een proces dat 'sweeping' wordt genoemd. Ook de kaaimuren worden gereinigd.

Er is momenteel een selectief opvaartverbod voor het Deurganckdok. Verkeer wordt zo goed mogelijk omgeleid. De andere sluizen blijven operationeel. De situatie leidt tot vertragingen voor een deel van de scheepvaart, maar de terminals blijven operationeel.

We volgen de situatie op de voet. Verschillende schepen worden ingezet voor de opkuis die meerdere dagen in beslag zal nemen. We kijken mee vanuit de lucht om de schepen bij te sturen en alles in kaart te hebben. Er wordt dus met man en macht gewerkt om de vervuiling op te kuisen.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen